Průvodce spotřebitele

Spotřebitel a evropské cesty evropské normalizace

Spotřebitel a evropské cesty evropské normalizace

V této publikaci se chceme věnovat technické normalizaci právě z hlediska uplatňování veřejného zájmu a především na evropské úrovni. Spotřebitele se bytostně dotýká funkčnost tohoto systému
nejen z hlediska kvality výrobků a služeb, ale v daném kontextu zejména z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a dalších obecných zájmů. Možná v diskusi slýcháme občas názor, že evropský systém technické normalizace je příliš zbytnělý a zbyrokratizovaný. Nepochybujeme, že je v něm mnohé co zlepšovat. Pro tuto publikaci jsme připravili dokumenty, které by měly, věříme, i odborně poučenému a zdatnému čtenáři poskytnout nové či alespoň doplňující informace o funkci evropské normalizace, ale i o směrech, kterými se ubírá či chce ubírat včetně zamýšlených opatření, kterými se má dosáhnout dalšího zlepšení funkčnosti technické normalizace.

Autor: Dupal

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 7, Červen 2006

spotrebitel-a-evropske-cesty-evropske-normalizace.pdf

Značky a informace na potravinách

Značky a informace na potravinách

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. v platném znění (úplné znění zákon č. 456/2 004 Sb.) je klíčovým předpisem pro výrobce a prodejce potravin i pro spotřebitele,
byť je jen součástí složitého potravinářského legislativního komplexu. Zákon o potravinách
a prováděcí předpisy k němu, vydávané ministerstvy zemědělství a zdravotnictví, stanovují provozovatelům potravinářských podniků širokou škálu povinností. Zákon ukládá plnit závazné požadavky zejména na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování, resp. celý proces uvádění do oběhu potravin nebo surovin k jejich výrobě.

Při výrobě a zacházení s potravinami musí být zajištěny takové hygienické podmínky a požadavky, aby potravina byla bezpečná. Mohou být používána jen taková technická a technologická zařízení a technologické postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost potravin.

Další požadavky se týkají např. použití přídatných látek, potravinových doplňků, představujících nutriční faktory s významným biologickým účinkem, mezi které patří vitamíny, minerální látky, aminokyseliny a další látky s významnou nutriční hodnotou, doplňků stravy – potravin vyrobených za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav, potravin nového typu a dalších.

Autor: Michalová

Č. vydání: detail Průvodce spotřebitele 6, Březen 2006

znacky-a-informace-na-potravinach.pdf

Bezpečnost výrobků a technické normy

Bezpečnost výrobků a technické normy

- Směrnice pro bezpečnost dětí
- Bezpečnostní hlediska - Pokyny pro jejich začlenění do norem
- Směrnice pro navrhovatele norem pro pochopení potřeb seniorů a osob s postižením

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 5, Prosinec 2005. 2. revid. vydání únor 2006

bezpecnost-vyrobku-a-technicke-normy.pdf

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Při pořizování elektrického spotřebiče musí být kupující informován o základních elektrických parametrech spotřebiče, jeho určení, způsobu ovládání a bezpečného používání. Tyto informace, důležité pro bezpečný provoz zařízení, musí být vyznačeny na spotřebiči nebo musí být uvedeny v návodu na používání apod. Proto seznámení s obecným přehledem o používaném
značení je v nesporném zájmu spotřebitele; takové znalosti mu navíc mohou mnohdy ušetřit významné peněžní částky.

Podle způsobu značení na spotřebiči a obsahu přiloženého návodu na použití, případně návodu na instalaci, se dá rozpoznat mnohé nejen o užitných vlastnostech, ale zpravidla i o výrobci spotřebiče.

Bohužel, značení, které by mělo být vyznačeno na spotřebiči, a informace, které by měly být uvedeny v návodu pro použití, zejména z důvodu bezpečného používání spotřebiče, mnohdy
neznají ani sami prodejci.

Autor: Dostál, Dupal, Vlček

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 4, listopad 2005

znacky-a-informace-na-elektrickych-spotrebicich.pdf

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu

Obuv a textilie je sortiment, který našim spotřebitelům činí snad nejvíce problémů. Alespoň to vyplývá ze statistiky dotazů a žádostí o radu při reklamaci, s nimiž se spotřebitelé obrací na Sdružení českých spotřebitelů. Výrobky obuvi a textilu (spolu s oděvy) dosahují v posledních letech četnosti 21 % z celkového počtu dotazů, elektrovýrobky (spolu s počítačovou technikou) jsou ovšem jen v těsném závěsu a jejich podíl dosáhl 20 %. Další skupiny již nepřesáhly 10 - procentní hranici. Z analýzy případů stížností se jako alarmující může jevit, že zdaleka ne všechny případy z oblasti oděvů a obuvi se týkají levného zboží zakoupeného u „bezejmenných“ prodejců u stánků na tržištích, naopak. I drahé zboží bývá často předmětem sporu, kdy spotřebitel neúspěšně uplatňuje nárok na reklamaci výrobku a vyhledává proto pomoc.

Autor: Dostálová, Tomanová

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 3, říjen 2005

znacky-a-informace-na-obuvi-a-textilu.pdf

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Chcete přestavit byt či koupelnu, či si necháte na míru vyrobit a zabudovat kuchyňskou linku? Pak uzavíráte smlouvu o dílo. Zakoupily jste si do koupelny vanu, či jdete na běžný nákup potravin či jiného průmyslového zboží? Uzavřete kupní smlouvu.
Nemáte na realizaci svých plánů finanční prostředky a nemíníte jejich naplnění více odkládat? Můžete uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru ... Možná byste si nejdříve měli přečíst tuto publikaci; v každém případě ale smlouvu, než ji uzavřete.
V České republice narůstá míra zadlužení domácností a podle informací z médií se nejvíce zadlužují především domácnosti s nižšími příjmy. Boom zaznamenáváme v hypotečních úvěrech.
Česká národní banka zveřejnila v médiích předpoklad, že trend zadlužování se nezastaví, vezmeme-li v úvahu celkové statistické údaje Evropské unie, v níž je v průměru míra zadluženosti občanů ještě podstatně větší než u nás. Mnohý z nás si však neuvědomuje, k jakým závazkům se při zavírání smlouvy o půjčce vystavujeme, ve spleti ustanovení a podmínek se neumíme (a proto ani nechceme) orientovat.

Autor: Dupal, Schlossberger, Toman

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 2, leden 2005

podepsat-muzes-precist-musis.pdf

Stránek: 8, stránka: 1 ... 5 | 6 | 7 | 8