O nás

Sdružení českých spotřebitelů bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je tak nejdéle působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů u nás. 

K 1. červenci 2014 se v souladu s novým občanským zákoníkem transformovalo SČS na zapsaný ústav, což je nová právní forma pro nevládní organizaci poskytující obecně prospěšné služby.

 

Ze zakládací listiny: 

  • Název organizace: Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., oficiální zkratka: SČS, anglicky: the Czech Consumer Association
  • Sídlo: Pod Altánem 99/103, Praha 10 Strašnice, 110 00
  • Působnost: Vztahuje se na území České republiky

SČS poskytuje obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž misí ústavu je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace čistého podnikatelského a konkurenčního prostředí tolerantního vůči spotřebitelským zájmům apod. 

V podsekcích informujeme o našich cílech, o prioritách (pro některé otevíráme separátně samostatné domény); k dispozici jsou naše výroční zprávy a další informace. 

Údaje u zapsání: 

Sdružení českých spotřebitelů, identifikační číslo 004 09 871, se sídlem Pod Altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, registrované jako občanské sdružení u MV VSP/1-1649/90 ke dni 5. 2. 1990, přeregistrované a zapsané jako zapsaný ústav v ústavním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. U, vložce č. 28 ke dni 30. 6. 2014.

Usnesení o registraci ústavu - Zde.

Zakládací listina ústavu - Zde.