O nás

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je tak nejdéle působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů u nás. 

K 1. červenci 2014 se SČS v souladu s novým občanským zákoníkem transformovalo na zapsaný ústav.

SČS poskytuje v souladu se svou zakládací listinou obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž naším posláním je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace čistého podnikatelského a konkurenčního prostředí, které je tolerantní vůči spotřebitelským zájmům, a obhajoba oprávněných zájmů a práv spotřebitelů na vnitřním trhu EU a v České republice.

Na této stránce vás informujeme o našich cílech, prioritách (pro některé máme i samostatné domény) a k dispozici zde máte i naše výroční zprávy a další informace. 

Usnesení o registraci ústavu je k dispozici zde.

Zakládací listina ústavu je k dispozici zde

Naše působnost je celostátní.