Průvodce spotřebitele

Reklama zaměřená na děti aneb jak moderní komunikační nástroje ovlivňují děti a mládež

Reklama zaměřená na děti aneb jak moderní komunikační nástroje ovlivňují děti a mládež

Touto publikací otevíráme směrem k dětem a mládeži další velké téma a chceme v ní upozornit jednak na aktuální problémy, které jsou spojené s reklamou zaměřenou právě na tuto cílovou skupinu, a také jim srozumitelnou a jednoduchou formou přiblížit, co to je reklama, jak ji vnímáme, k čemu slouží a kde všude jsme jí včetně moderních komunikačních nástrojů a internetu vystavováni...

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Č. vydání: Svazek 41, 1. vydání, prosinec 2020

reklama-zamerena-na-deti-aneb-jak-moderni-komunikacni-nastroje-ovlivnuji-deti-a-mladez.pdf

Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě

Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě

Tato publikace se zaměřuje na základní práva, která máme jako cestující v železniční, autobusové a autokarové linkové dopravě, a to ve zcela běžných situacích, jako je např. ztráta našeho zavazadla nebo zpoždění našeho spoje, ke kterým při každodenním cestování veřejnou dopravou dochází, ale v nichž si ne všichni spotřebitelé jsou těmito svými právy jisti nebo je dosud nevyužívají tak, jak by mohli...

Autor: Zdeňka Burešová, Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 40, 1. vydání, prosinec 2020

vyznamna-prava-cestujicich-v-zeleznicni-a-silnicni-doprave.pdf

Možnosti odstoupení od smluv uzavřených spotřebiteli

Možnosti odstoupení od smluv uzavřených spotřebiteli

Tato naše nová publikace vychází z praxe a z celé řady případů, ve kterých se na nás jako spotřebitelé obracíte s prosbou o radu, co máte dělat, když jste s nějakým podnikatelem uzavřeli nevýhodnou smlouvu anebo když jste hrubě nespokojeni s kvalitou zboží, které jste si u něj zakoupili, anebo služeb, které jste si u něj objednali...

Autor: Zdeňka Burešová, Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 39, 1. vydání, říjen 2019

moznosti-odstoupeni-od-smluv-uzavrenych-spotrebiteli.pdf

Spotřebitelský úvěr - aneb jak se nedostat do problému

Spotřebitelský úvěr - aneb jak se nedostat do problému

Každý se někdy může v životě dostat do situace, kdy má pocit, že si bude potřebovat půjčit určitý obnos a že se bez finančních prostředků, které v danou chvíli potřebuje, prostě a zkrátka neobejde. V dnešní době není problém půjčku získat, ale co je v takovou chvíli podstatné, je umět si půjčit tak, aby její následné splácení nezpůsobilo v našem životě katastrofu...

Autor: David Šmejkal, Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 38, 1. vydání, říjen 2019

spotrebitelsky-uver-aneb-jak-se-nedostat-do-problemu.pdf

Televizor a nová éra digitalizace

Televizor a nová éra digitalizace

Šíření TV signálu opět prochází výraznými změnami a ty se promítají i do nákladů, které s těmito změnami neseme jako spotřebitelé. DVB-T2 je nový standard digitálního vysílání, který umožňuje do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic. Nový systém je tedy kmitočtově efektivnější a umožní nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku, a současně uvolnit část rádiových kmitočtů pro další rozvoj mobilních sítí elektronických komunikací sloužících pro vysokorychlostní přístup k internetu a popř. i další služby...

Autor: Libor Dupal, Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 37, 1. vydání, prosinec 2018

televizor-a-nova-era-digitalizace.pdf

Životnost výrobků - plus pro naši spotřebu i životní prostředí

Životnost výrobků - plus pro naši spotřebu i životní prostředí

Životní prostředí je zatěžována mnoha faktory souvisejícími s lidskými činnostmi. Množství odpadů je značně ovlivněno krátkou životností výrobků ...

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 36, 1. vydání, září 2018

zivotnost-vyrobku-plus-pro-nasi-spotrebu-i-zivotni-prostredi.pdf

Stránek: 7, stránka: 1 | 2 | 3 ... 7