Průvodce spotřebitele

OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ jako základní předpoklad fungujícího trhu

OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ jako základní předpoklad fungujícího trhu

Důvěra spotřebitelů je nezbytným předpokladem pro každý trh a jeho rozvoj bez ohledu na jeho velikost, a i když je v praxi ovlivňována celou řadou faktorů, jeden je naprosto základní. A tím je právě obecně zakořeněné a rozšířené přesvědčení spotřebitelů, že výrobky a ve stále větší míře i služby, které si kupují, jsou bezpečné.

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 44, 1. vydání, srpen 2023

obecna-bezpecnost-vyrobku-jako-zakladni-predpoklad-fungujiciho-trhu.pdf

ELEKTRICKÉ VOZÍKY - PRÁVA A POVINNOSTI SPOTŘEBITELE

ELEKTRICKÉ VOZÍKY - PRÁVA A POVINNOSTI SPOTŘEBITELE

Používání elektrických vozíků nepřináší jen benefity týkající se zlepšení mobility, ale je spojeno i s povinnostmi, s nimiž se v běžném životě všichni jejich uživatelé potkávají např. při jízdě po chodníku anebo při přepravě ve veřejné dopravě. Tyto povinnosti proto představují i určitá omezení pro používání těchto výrobků a právě na tyto skutečnosti a také na to, jak si vhodný elektrický vozík vybrat, vás chceme prostřednictvím této publikace upozornit.

Autor: Dagmar Lanzová, Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 43, 1. vydání, listopad 2022

elektricke-voziky-prava-a-povinnosti-spotrebitele.pdf

Nekalé obchodní praktiky aneb jak takovou obchodní praktiku rozpoznat a bránit se jí

Nekalé obchodní praktiky aneb jak takovou obchodní praktiku rozpoznat a bránit se jí

Tato publikace vznikla jako reakce na neutěšenou situaci, kdy jsme např. v oblasti dodávek elektrické energie a plynu v ČR stále bohužel svědky toho, že vedle poctivých obchodníků na trhu působí i celá řada podnikatelů, kteří se nezdráhají spotřebitele klamat nebo na ně vyvíjet nepřípustný nátlak. A to i když se jedná o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo jinak řečeno o nejvíce zranitelné spotřebitele, kteří se takovým praktikám mohou jen obtížně bránit. A ukazujeme v ní právě typické příklady takových praktik a poskytujeme i návod, jak se můžeme jako spotřebitelé bránit a jak můžeme postupovat i bez zásahu nebo asistence dozorových orgánů.

Autor: Zdeňka Burešová, Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 42, 1. vydání, prosinec 2021

nekale-obchodni-praktiky-aneb-jak-takovou-obchodni-praktiku-rozpoznat-a-branit-se-ji.pdf

Reklama zaměřená na děti aneb jak moderní komunikační nástroje ovlivňují děti a mládež

Reklama zaměřená na děti aneb jak moderní komunikační nástroje ovlivňují děti a mládež

Touto publikací otevíráme směrem k dětem a mládeži další velké téma a chceme v ní upozornit jednak na aktuální problémy, které jsou spojené s reklamou zaměřenou právě na tuto cílovou skupinu, a také jim srozumitelnou a jednoduchou formou přiblížit, co to je reklama, jak ji vnímáme, k čemu slouží a kde všude jsme jí včetně moderních komunikačních nástrojů a internetu vystavováni...

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Č. vydání: Svazek 41, 1. vydání, prosinec 2020

reklama-zamerena-na-deti-aneb-jak-moderni-komunikacni-nastroje-ovlivnuji-deti-a-mladez.pdf

Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě

Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě

Tato publikace se zaměřuje na základní práva, která máme jako cestující v železniční, autobusové a autokarové linkové dopravě, a to ve zcela běžných situacích, jako je např. ztráta našeho zavazadla nebo zpoždění našeho spoje, ke kterým při každodenním cestování veřejnou dopravou dochází, ale v nichž si ne všichni spotřebitelé jsou těmito svými právy jisti nebo je dosud nevyužívají tak, jak by mohli...

Autor: Zdeňka Burešová, Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 40, 1. vydání, prosinec 2020

vyznamna-prava-cestujicich-v-zeleznicni-a-silnicni-doprave.pdf

Možnosti odstoupení od smluv uzavřených spotřebiteli

Možnosti odstoupení od smluv uzavřených spotřebiteli

Tato naše nová publikace vychází z praxe a z celé řady případů, ve kterých se na nás jako spotřebitelé obracíte s prosbou o radu, co máte dělat, když jste s nějakým podnikatelem uzavřeli nevýhodnou smlouvu anebo když jste hrubě nespokojeni s kvalitou zboží, které jste si u něj zakoupili, anebo služeb, které jste si u něj objednali...

Autor: Zdeňka Burešová, Viktor Vodička

Č. vydání: Svazek 39, 1. vydání, říjen 2019

moznosti-odstoupeni-od-smluv-uzavrenych-spotrebiteli.pdf

Stránek: 8, stránka: 1 | 2 | 3 ... 8