Spotřebitelské kredity a půjčky

Zajímá vás možnost zakoupit si zboží či nové vybavení na úvěr? Zde najdete základní informace ke spotřebitelskému úvěru:

Smlouva o spotřebitelském úvěru zahrnuje různé typy smluv např. peněžitou zápůjčku, úvěr, ale i leasingové smlouvy, kde na jedné straně je spotřebitel a na druhé straně poskytovatel finančních služeb (věřitel). Věřitel poskytuje financování spotřebiteli buď ve formě poskytnutí peněz, které musí být vráceny nebo ve formě odložení (rozložení) plateb za již poskytnutou věc nebo službu. Častým důvodem sjednání spotřebitelského úvěru je nákup vybavení do domácnosti, nákup automobilu nebo dovolené, rekonstrukce bytu, úhrady nadstandartních lékařských zákroků.

Spotřebitelské úvěry jsou regulovány na úrovni EU. V ČR jsou spotřebitelské úvěry upraveny zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Spotřebitelský úvěr může být nabízen jak bankovními (např. KB, Česká spořitelna), tak nebankovními subjekty (např. Home Credit, Provident, Cofidis, leasingové společnosti), pokud mají k poskytování spotřebitelských úvěrů oprávnění od České národní banky. Česká národní banka uděluje oprávnění nebo registruje i zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. 

Dohled nad činností subjektů vykonává Česká národní banka.

Sjednání spotřebitelského úvěru je nabízeno jako rychlá a jednoduchá možnost získání finančních prostředků. Každý spotřebitel by se měl při sjednání takového úvěru důkladně seznámit se všeobecnými smluvními podmínkami, s výší RPSN. Dále by měl být obezřetný, pokud se jako součást smlouvy sjednává rozhodčí doložka.

Z důvodu prosazování politiky odpovědného úvěrování je věřitel povinen s odbornou péčí posuzovat schopnost spotřebitele splácet úvěr (prověřením databází např. nebankovní registr klientských informací, bankovních registrů, vyžádáním si potřebných dokladů od spotřebitele apod.).

Právní předpisy a další informace:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (§ 1841 a násl.) - zde 
  • Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru - zde
  • Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech - zde
  • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance - zde 
  • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi - zde
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - zde 
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - zde  

Chceme upozornit také na naše stránky ve vztahu ke službám na finančním trhu: www.infoprofinance.cz