Kredit a půjčky - kontakty pro pomoc

Česká národní banka
 • Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • telefon: 800 160 170, 224 411 111
 • e-mail: smtpinfo@cnb.cz, podatelna@cnb.cz
 • další informace viz: www.cnb.cz
Ministerstvo financí ČR
 • Letenská 15, 118 10 Praha 1
 • telefon: +420 257 042 705, +420 257 042 558
 • e-mail: podatelna@mfcr.cz
 • další informace viz: www.mfcr.cz
Kancelář finančního arbitra
 • Legerova 69, 110 00 Praha 1
 • Tel.: + 420 257 042 094
 • E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Česká bankovní asociace
 • Vodičkova 30, 110 00 Praha 1
 • telefon: +420224422080, 082
 • e-mail: cba@czech-ba.cz
 • další informace viz: www.czech-ba.cz
Česká leasingová a finanční asociace
 • Těšnov 5, 110 00 Praha 1
 • telefon: +420 284 685 675
 • e-mail: clfa@clfa.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • Tel. 234 665 555, e-mail: posta@uoou.cz
 • E-mail: posta@uoou.cz

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Viz. Zde 

Poradna při finanční tísni, o.p.s.