Průvodce spotřebitele

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu

Obuv a textilie je sortiment, který našim spotřebitelům činí snad nejvíce problémů. Alespoň to vyplývá ze statistiky dotazů a žádostí o radu při reklamaci, s nimiž se spotřebitelé obrací na Sdružení českých spotřebitelů. Výrobky obuvi a textilu (spolu s oděvy) dosahují v posledních letech četnosti 21 % z celkového počtu dotazů, elektrovýrobky (spolu s počítačovou technikou) jsou ovšem jen v těsném závěsu a jejich podíl dosáhl 20 %. Další skupiny již nepřesáhly 10 - procentní hranici. Z analýzy případů stížností se jako alarmující může jevit, že zdaleka ne všechny případy z oblasti oděvů a obuvi se týkají levného zboží zakoupeného u „bezejmenných“ prodejců u stánků na tržištích, naopak. I drahé zboží bývá často předmětem sporu, kdy spotřebitel neúspěšně uplatňuje nárok na reklamaci výrobku a vyhledává proto pomoc.

Autor: Dostálová, Tomanová

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 3, říjen 2005

znacky-a-informace-na-obuvi-a-textilu.pdf

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Chcete přestavit byt či koupelnu, či si necháte na míru vyrobit a zabudovat kuchyňskou linku? Pak uzavíráte smlouvu o dílo. Zakoupily jste si do koupelny vanu, či jdete na běžný nákup potravin či jiného průmyslového zboží? Uzavřete kupní smlouvu.
Nemáte na realizaci svých plánů finanční prostředky a nemíníte jejich naplnění více odkládat? Můžete uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru ... Možná byste si nejdříve měli přečíst tuto publikaci; v každém případě ale smlouvu, než ji uzavřete.
V České republice narůstá míra zadlužení domácností a podle informací z médií se nejvíce zadlužují především domácnosti s nižšími příjmy. Boom zaznamenáváme v hypotečních úvěrech.
Česká národní banka zveřejnila v médiích předpoklad, že trend zadlužování se nezastaví, vezmeme-li v úvahu celkové statistické údaje Evropské unie, v níž je v průměru míra zadluženosti občanů ještě podstatně větší než u nás. Mnohý z nás si však neuvědomuje, k jakým závazkům se při zavírání smlouvy o půjčce vystavujeme, ve spleti ustanovení a podmínek se neumíme (a proto ani nechceme) orientovat.

Autor: Dupal, Schlossberger, Toman

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 2, leden 2005

podepsat-muzes-precist-musis.pdf

Rukověť spotřebitele

Rukověť spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele ve svém úvodním ustanovení konstatuje, že prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.
Je dobře, že české právo takovou klauzuli obsahuje. Pro dohadování se s některými prodejci nebo poskytovateli služeb nám však pro svoji obecnost obvykle nepomůže, potřebujeme konkrétnější argumenty. Mnozí spotřebitelé při řešení svých problémů s prodejcem či dodavatelem služby cítí, že právo je na jejich straně, ale chybí jim věcná argumentace. Existuje více možností, kde získat radu a podporu pro řešení svého spotřebitelského sporu.

Autor: Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 1

rukovet-spotrebitele.pdf

Stránek: 8, stránka: 1 ... 6 | 7 | 8