Konzument-Test

Přístupnost výrobků, služeb a prostředí pro zvlášť zranitelné spotřebitele

Přístupnost výrobků, služeb a prostředí pro zvlášť zranitelné spotřebitele

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o přístupnosti výrobků a služeb má přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států, pokud jde o požadavky na přístupnost u určitých výrobků a služeb. Bude se přitom vztahovat např. na počítače, elektronické knihy, samoobslužné terminály, informace o dopravních službách či služby spotřebitelského bankovnictví, a to od 28. června 2025. Máme skutečně na přípravu dost času..?

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Konzument Test č. 25, prosinec 2019

pristupnost-vyrobku-sluzeb-a-prostredi-pro-zvlast-zranitelne-spotrebitele.pdf

Spokojený zákazník - náš cíl

Spokojený zákazník - náš cíl

Jedině spokojený zákazník se rád vrací a nakupuje opakovaně. To, aby spokojených zákazníků u nás přibývalo, je naším dlouhodobým cílem, v rámci kterého se zasazujeme, aby u nás docházelo k rozvoji a kultivaci konkurenčního prostředí a aby na trhu vynikly ty výrobky a služby, které spokojenost zákazníků přímo vytváří anebo které ji přinejmenším podporují..

Poznámka - na str. 3 je v bodě 9 chybně uvedeno, že místem podnikání paní Doležalové Chalupové je Katov. Správně zde má být uvedeno Šatov. Za tiskovou chybu se tímto omlouváme.

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 24, prosinec 2019

spokojeny-zakaznik-nas-cil.pdf

Stránek: 15, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 15