Pravidla podání stížnosti a žádostí o pomoc 

Při podání stížnosti nebo žádostí o pomoc či radu postupujte vždy podle následujících pravidel:

1. Vyplňujte jednotlivé údaje postupně a s přihlédnutím k okolnostem vašeho případu. Uvědomte si, že pokud neuvedete svoji e-mailovou adresu, nebudeme vám moci odpovědět.

2. Pokud nám podáváte stížnost na konkrétního podnikatele anebo konkrétní firmu, nezapomeňte vyplnit také jejich obchodní název a IČO anebo popřípadě, pokud je neznáte, jejich konkrétní www stránky.

3. Vyplněním a odesláním formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem vyřešení vašeho případu, a to v souladu s Prohlášením SČS o ochraně osobních údajů, které je pro vás dostupné zde a které si prosíme před vyplněním a odesláním formuláře pečlivě přečtěte. Vaše osobní údaje vyplňujte jen v části č. 1 "Informace o vaší osobě" a NIKDY NE v části formuláře č. 4 věnované popisu vašeho případu. Tuto část totiž pro potřeby i ostatních spotřebitelů, kteří se dostanou u nás do podobné situace, uveřejňujeme. 

4. Po podání vaší stížnosti nebo žádosti o radu od nás obdržíte e-mail s potvrzením o přijetí vašeho podání a identifikační číslo vašeho případu. Toto číslo slouží pro komunikaci mezi námi a vámi o vašem podání a po jeho zadání zde se můžete informovat o stavu řešení vašeho případu.

5. Odpověď neurgujte. Po vyřešení vašeho případu od nás obdržíte e-mail s naším doporučením nebo popř. stanoviskem ke konkrétním okolnostem vašeho podání.

6. Tato služba funguje pro vás nepřetržitě a zdarma a snažíme se vám na základě získaných informací poradit vždy co nejlépe. Nemůžeme ale nést odpovědnost za váš postup anebo za vyřešení vašich sporů a neposkytujeme ani advokátní služby.

7. V případě, že chcete upozornit na postup anebo přístup určitého obchodníka i ostatní spotřebitele, využijte k tomu platformu Nespokojený zákazník zde a prostřednictvím Poradny nám nepodávejte ani návrhy na mimosoudní urovnání vašeho sporu, tyto návrhy můžete učinit zde

Děkujeme