Zasedání Klasifikační komise HotelStars

Dne 23.2. se konalo zasedání Hodnotitelské komise pro certifikaci ubytovacích zařízení

Zasedání se účastnil zástupce SČS.
Projednány byly žádosti 12 žadatelů o certifikaci v různých kategoriích dle systému HotelStars.
Vedení ČAHR informovalo o aktivitách evropského centra HotelStras ohledně nové legislativy EU o odpadovém a cirkulárním hospodářství ve vztahu k potravinám, případně kosmetice/hygienickým potřebám. Bylo dohodnuto, že SČS a ČAHR budou spolupracovat. např. při kulatém stolu, který SČS na červen t.r. připravuje.

EuroStars

zavřít

24. 02. 2023 13:41