Travel Net

Travel Net je síť orgánů pro alternativní řešení sporů, které řeší spotřebitelské spory v odvětví cestování a veřejné dopravy. Umožňuje zúčastněným orgánům pro alternativní řešení sporů (ADR) sdílet ve vybraných oblastech znalosti a poskytuje fórum pro výměnu osvědčených postupů na evropské úrovni, které jim napomáhají dosáhnout efektivnějšího řešení sporů a spotřebitelům i společnostem poskytují výhody jednoduššího, rychlejšího a levnějšího řešení sporů než kdyby se obrátili na soud.

České subjekty a SČS jako zakládající organizaci zastupuje v této síti JUDr. Zdeňka Burešová.