Poradní skupina Evropské komise pro ochranu spotřebitele

Poradní skupina Evropské komise pro ochranu spotřebitele (CPAG) vznikla v prosinci 2020 a je složena ze zástupců spotřebitelských organizací, občanské společnosti a průmyslu na podporu Nového programu pro spotřebitele, aby pravidelně hodnotili dosažený pokrok a uvažovali o prioritách v příštím roce jako o příspěvku do diskusí na spotřebitelském summitu. Mezi její úkoly patří také pomáhat Evropské komisi při provádění stávajících právních předpisů, programů a politik Unie a při přípravě legislativních návrhů a politických iniciativ v oblasti ochrany spotřebitele. Na shrnutí tohoto programu se podívejte zde.

Za ČR byl do této skupiny Evropskou komisí jmenován Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS.