ANEC

ANEC je nevládní organizace, která koordinuje zapojení spotřebitelů do standardizace na úrovni EU. Zastupuje evropský zájem spotřebitelů při vytváření technických norem, a to zejména těch, které byly vyvinuty na podporu provádění evropských zákonů a veřejných politik. Mezi její úkoly patří i ovlivňování vývoje nebo revize evropských právních předpisů týkajících se produktů a služeb, které se mohou bezprostředně dotknout spotřebitelů, a to pokud se odkazují na normy nebo na systém uplatňování norem, včetně dozoru nad trhem, vymáhání, akreditace a systémů posuzování shody.

Ve Valném shromáždění a také i jako člen Řídicího výboru zastupuje zájmy českých spotřebitelů v této organizaci Ing. Libor Dupal, programový ředitel a předseda správní rady SČS.