Etická komise ČASF

Etická komise České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) je nezávislým orgánem, který prošetřuje stížnosti klientů, rozhoduje o jejich oprávněnosti a v případě zavinění ukládá opatření k nápravě či sankce. I ve finančním poradenství a zprostředkování může samozřejmě dojít k poskytnutí špatné služby nebo sjednání nevhodného produktu, a v případě, že se nespokojenost spotřebitelů nepodaří vyřešit ani se samotným poradcem, ani s jeho mateřskou společností, je tu pro spotřebitele Etická komise ČASF, která posuzuje dodržování Etického kodexu a Disciplinárního řádu ČASF, stejně jako případně závažné systémové problémy na trhu finančního poradenství a zprostředkování.

Členem za spotřebitele je zástupce Sdružení českých spotřebitelů - Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS.