Spotřebitelské úvěry aneb jak se nedostat do problému

Žádný zákon nás nezbavuje vlastní zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Ani nový zákon o spotřebitelském úvěru. A proto je dobré si už při rozhodování uvědomit některá úskalí, o kterých pojednává naše publikace, abychom se při uzavírání úvěrových smluv nedostali do zbytečných problémů. Zde vám ji prostřednictvím videopřekladu, který podpořila Nadace Komerční banky - Jistota přinášíme v českém znakovém jazyce.

video-překlad

5

Úvěry pro jinou osobu
V praxi dochází také k tomu, že si půjčku vezmeme např. pro nejlepšího kamaráda, syna či vnuka a následně se dostaneme do prodlení nebo ji nejsme schopni vůbec splácet. Na takové situace je třeba si dávat dobrý POZOR. Jestliže jste smlouvu o úvěru uzavřeli svým jménem a peníze dali těm, pro něž jste si půjčku vzali, věřitel bude platby i sankce a veškeré pokuty při vašem prodlení vymáhat po vás. Do podobné situace se můžete dostat, i když jiné osobě za její půjčku „jen“ ručíte.

6

Podnikatelské úvěry
Vedle půjček pro jednotlivce nabízejí banky také úvěry pro podnikatele. Podmínkou pro čerpání podnikatelského úvěru je většinou přidělené IČO s oprávněním podnikat v České republice a většinou také podnikatelský záměr, který je třeba posoudit. Na tento typ úvěru je potřeba si dávat také dobrý POZOR, protože touto cestou dochází u neseriózních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů k obcházení zákona. Jestliže uzavřete takovou smlouvu (o úvěru) jako podnikatel, a nikoli jako spotřebitel, nevztahuje se na vás ochrana pro spotřebitele a ani výhody podle výše uvedeného zákona o spotřebitelském úvěru se vás netýkají.

7

Závěrečné doporučení
Řiďte se heslem: „Podepsat můžeš, přečíst musíš!“ Žádný zákon nás nezbavuje vlastní zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Ani nový zákon o spotřebitelském úvěru. A pokud už se dostanete do problémů se splácením vašeho spotřebitelského úvěru, nestrkejte nikdy hlavu do písku a před problémem neutíkejte. Snažte se ho s věřitelem okamžitě řešit. Existuje možnost sjednat např. splátkový kalendář nebo odložit splátky při čekání na příjem, a můžete tak zabránit i hrozící exekuci a dalším výdajům (jako jsou poplatky exekutorům a advokátům nebo soudní výlohy). Můžete se také poradit s odborníky. Pokud si nejste jisti, jak vaši tíživou situaci v souvislosti s úvěry řešit, kontaktujte nás.

Stránek: 5, stránka: 1 ... 3 | 4 | 5