Spotřebitelské úvěry aneb jak se nedostat do problému

Žádný zákon nás nezbavuje vlastní zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Ani nový zákon o spotřebitelském úvěru. A proto je dobré si už při rozhodování uvědomit některá úskalí, o kterých pojednává naše publikace, abychom se při uzavírání úvěrových smluv nedostali do zbytečných problémů. Zde vám ji prostřednictvím videopřekladu, který podpořila Nadace Komerční banky - Jistota přinášíme v českém znakovém jazyce.

video-překlad

1/3

Zásady
• Nejednejte zbrkle, důsledky mohou být závažné. Důkladně si promyslete, zda se chcete zadlužit.
• Posuzujte kriticky každou reklamu. Má za cíl ve spotřebiteli probudit dojem neodkladnosti koupě daného zboží.
• Nepůjčujte si nikdy více, než je nezbytně nutné. Z dluhů platíte úroky.

1/4

Mám na to?
Hodně lidí si neuvědomuje, že na to, aby si mohli vzít půjčku, musí mít dostatečný příjem. Před uzavřením půjčky je třeba vzít v úvahu fakt, že ji bude třeba určitou dobu splácet. Je nezbytné si sestavit přehled všech měsíčních příjmů a všech pravidelných výdajů, a to včetně vytvoření rezervy na nenadálé výdaje jako jsou opravy a náhrady elektrospotřebičů, nutnost zakoupení nových věcí, rostoucí potřeby dětí apod. a rodinný rozpočet. Teprve z takovéhoto přehledu pak bude možné usuzovat, jak vysokou splátku budete schopni splácet. Zákon ukládá poskytovatelům spotřebitelského úvěru povinnost prověřit schopnost klientů splácet dluh a výslovně jim ukládá povinnost i nahlížet do úvěrových registrů a ověřit si platební morálku dlužníka. Poskytovatel smí poskytnout úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti klienta vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o jeho schopnosti úvěr splácet.

1/5

Zásady
• Prověřte pravdivě sami sebe, sestavte si rodinný rozpočet – nezapomeňte na položku splátek předchozích úvěrů a tvorbu finanční rezervy.
• Před půjčkou si po dobu alespoň tří měsíců ukládejte stranou částku potřebnou na případné splácení půjčky. Předejte tím řadě problémů.
• Zvažte všechna potenciální rizika, která mohou v budoucnu ovlivnit váš příjem.
• I poskytovatel půjčky vás bude prověřovat a posuzovat vaši schopnost dluhy splácet.

1/6

Podle čeho si vybrat poskytovatele půjčky?
Od 1. června 2018 musí mít všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů licenci od České národní banky, tedy oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Od tohoto data již poskytovatel nemůže půjčky půjčovat jen na základě živnostenské oprávnění. Buďte pečliví při výběru poskytovatele úvěru, licenci k půjčování musí mít nejen banky, ale i nebankovní společnosti. Seznamy všech oprávněných subjektů jsou uvedeny na webových stránkách České národní banky. Neznámým poskytovatelům půjček a poskytovatelům se špatnými referencemi se raději vyhnete. Někteří poskytovatelé půjček vás mohou lákat na „pohodlné a rychlé´“ peníze. Neplatí to vždy, ale čím snazší je získání peněz, tím opatrnější buďte.

1/7

Zásady
• Vyhledávejte stabilní poskytovatele, kteří fungují na trhu dlouho a které lze snadno kontaktovat.
• Porovnejte si více nabídek od různých poskytovatelů.
• Při srovnávání výhodnosti nabídek se zaměřte na roční procentní sazbu nákladů (RPSN) a na celkový přeplatek.

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5