Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

RPSN je základním srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru, a to, jak ukazuje naše publikace, ukazatelem pro nás spotřebitele o mnoho vhodnějším než prostá (roční) úroková sazba. S příklady a výhodami RPSN se můžete seznámit v naší publikaci, která je zde dostupná i prostřednictvím videopřekladu v českém znakovém jazyce.

 

video-překlad

3/7

Výše uvedené náklady se totiž do úrokové sazby za poskytnutí úvěru nepromítají, a protože i RPSN je ukazatel uváděný v procentech, dovoluje nám navíc mezi sebou porovnávat i půjčky s různě dlouhou dobou splatnosti nebo odlišnou celkovou výší úvěrů.

3/8

Abychom to lépe pochopili, podívejme se na konkrétní příklady.

4/1

Úvěr A
Poskytovatel Úvěru A ve výši 100.000,- Kč nepožaduje po spotřebiteli průběžné splátky ani žádný poplatek za poskytnutí úvěru či za vedení úvěrového nebo běžného účtu. Spotřebitel platí pouze roční úrok ve výši 10 %. V tomto případě je tedy RPSN shodná s ročním úrokem a také s „navýšením“, tzn. s poměrem, o kolik více jako dlužníci celkem zaplatíme, a u úvěru A činí 10,00 %.

4/2

Úvěr B
Poskytovatel Úvěru B ve výši 100.000,- Kč s ročním úrokem 10 % rovněž nepožaduje žádný poplatek za poskytnutí úvěru či za vedení úvěrového nebo běžného účtu, ale požaduje po spotřebiteli dluh splatit ve dvou splátkách ve výši 55.000,- Kč (tzn. ve dvou splátkách po půl roce). V tomto případě činí RPSN již 13,60 %, protože odráží skutečnost, že za stejné celkové náklady je spotřebiteli poskytnuta horší služba (100 000,- Kč je mu půjčeno jen na půl roku, na dalšího půl roku je mu půjčena už jen zbývající polovina).

4/3

Úvěr C
Poskytovatel Úvěru C ve výši 100.000,- Kč požaduje jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 2.000,- Kč a poté každý měsíc během jednoho roku splácet 9.000,- Kč (tzn. 12x uhradit stejnou částku s ročním úrokem ve výši 8 %). Pro spotřebitele v tomto případě RPSN činí 19,95 %.

Stránek: 7, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 7