Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

RPSN je základním srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru, a to, jak ukazuje naše publikace, ukazatelem pro nás spotřebitele o mnoho vhodnějším než prostá (roční) úroková sazba. S příklady a výhodami RPSN se můžete seznámit v naší publikaci, která je zde dostupná i prostřednictvím videopřekladu v českém znakovém jazyce.

 

video-překlad

7/2

* Nepůjčujte si na věci, bez kterých se můžete obejít.

7/3

* Pokud chcete porovnat výhodnost dvou anebo více srovnatelných úvěrů, jako základní a spolehlivý ukazatel pro srovnání požadujte a použijte RPSN.

7/4

* Pokud chcete vědět, kolik vás bude nabízený úvěr stát ročně, připočtěte k částce, kterou si od někoho chcete půjčit, násobek této částky a RPSN.

7/5

* RPSN nemusíte umět přesně spočítat. Stačí, pokud porovnáte tyto sazby u dvou půjček mezi sebou, a pokud budete vědět, že ta nižší z nich je pro vás ekonomicky výhodnější.

7/6

* RPSN by měla být stejná anebo o něco vyšší než úroková míra. Čím vyšší je rozdíl mezi úrokem a RPSN, tím vyšší opatrnost je při zvažování takové půjčky namístě.

Stránek: 7, stránka: 1 ... 4 | 5 | 6 | 7