Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

RPSN je základním srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru, a to, jak ukazuje naše publikace, ukazatelem pro nás spotřebitele o mnoho vhodnějším než prostá (roční) úroková sazba. S příklady a výhodami RPSN se můžete seznámit v naší publikaci, která je zde dostupná i prostřednictvím videopřekladu v českém znakovém jazyce.

 

video-překlad

6/2

Zprostředkovatelé, a zejména pak věřitelé totiž mají povinnost postupovat při výpočtu RPSN s náležitou profesionální péčí v dané oblasti či segmentu úvěrového trhu, uvádět ji i v reklamě, pokud např. obsahuje bližší informace o úvěru, a musí také zajistit, že RPSN jako procentní sazba bude uvedena
• před uzavřením smlouvy s námi jako indikativní číslo vysvětlené i na reprezentativním příkladu; a
• při uzavírání úvěrové smlouvy již jako konkrétní číslo vypočtené podle konkrétních podmínek úvěrové smlouvy mezi námi a věřitelem, které zahrnuje i veškeré náklady úvěru, ať už jde o úroky, provize, daně, poplatky či třeba i o náklady na případnou odměnu zprostředkovateli úvěru za jeho služby, pokud úvěr nesjednáváme s věřitelem přímo.

6/3

Zatímco před uzavřením úvěrové smlouvy nám RPSN slouží k tomu, abychom měli všechny informace potřebné ke srovnání ekonomické výhodnosti různých nabídek, což platí i pro případy hlasové telefonní komunikace, při uzavření smlouvy by již RPSN měla jasným a vyčerpávajícím způsobem definovat celkové náklady úvěru pro nás jako spotřebitele, tzn. vyjadřovat takto hodnotu všech našich závazků (čerpání, plateb i poplatků) dohodnutých mezi námi a věřitelem.

6/4

Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o RPSN a nebyla-li nám tato informace poskytnuta písemně, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, což je sazba většinou o mnoho výhodnější než ta, kterou nám věřitel poskytl, a k ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru s ním se nepřihlíží.

6/5

A v případě, že je ve smlouvě uvedená RPSN nižší, než odpovídá skutečnosti, snižuje se zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou máme zaplatit, tak, aby přesně odpovídaly RPSN uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, tzn. že tyto částky a závazky se snižují tak, abychom ročně neplatili více, než kolik udává právě RPSP.

7/1

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR
Závěrem si proto dovolujeme ještě připojit několik zlatých pravidel týkajících se RPSN a i úvěrů obecně:

Stránek: 7, stránka: 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7