Rady pro e-shopy

6. PLACENÍ ZBOŽÍ

Než se rozhodnete nakupovat v e-shopu, zjistěte si, které možnosti platby obchodník nabízí. Solidní prodejce by neměl tuto informaci nijak tajit a měla by být dobře dohledatelná již na hlavní stránce e-shopu, např. v sekci o nákupu apod. Možnosti platby bývají zpravidla bankovním převodem, platební kartou (pozor, za platbu bankovní kartou je třeba platit bankovním institucím poplatky, kterou příjemce platby často přenáší na plátce, tedy na vás), dobírkou či platbou ve výdejním místě. Pokud možnost dobírky neexistuje a e-shop vyžaduje platbu předem, není něco v pořádku.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Solidní e-shopy jasně uvádějí, za jakých podmínek, tedy i cenových, bude zboží dopraveno – buď přímo na vaši adresu kurýrem, či na dobírku, tudíž si zboží vyzvednete na poště nebo v balíkomatu. Další možností je výdejní místo, kde si zboží osobně vyzvednete. Časové podmínky dodání si ověřte předem.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Co dělat, když vám objednané zboží nevyhovuje? Při internetových nákupech máte ze zákona právo vrátit zboží bez udání důvodu, a to do 14 dnů – samozřejmě nepoškozené a v původním obalu. Některé internetové obchody nabízejí tuto lhůtu prodlouženou až na 30 dní. Obchodník je v takovém případě povinen vrátit vám do 14 dnů celou kupní cenu zboží, a to včetně všech ostatních nákladů, které od zákazníka přijal, např. za dopravu: Odečíst poměrnou část z původní ceny zboží může v případě, pokud je zboží či obal nekompletní, je částečně spotřebované apod. Při vrácení zboží bez udání důvodu musíte počítat s tím, že úhradu za vrácení (poštovné, dopravné) budete hradit vy. A pozor! Platí, že není-li o zákonné možnosti odstoupit od smlouvy spotřebitel poučen (např. v obchodních podmínkách obchodu), pak se lhůta prodlužuje o jeden rok, čili na 1 rok a 14 dnů.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

9. Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

Existují ale případy, kdy odstoupit od kupní smlouvy nelze (pokud tak není výslovně ujednáno). Jsou to např. smlouvy:
– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. elektronická objednávka kabelové televize);
– na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. objednání nábytku na míru či svatebního dortu);
– na dodávku audio- a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;
– na dodávku novin, periodik a časopisů;
– na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
– o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

10. REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující je oprávněn uplatnit zákonné právo z vadného plnění kupní smlouvy, pokud se vada vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Mnoho výrobců/prodejců poskytuje záruku na jakost, která může být i podstatně delší než 2 roky.
Reklamovat zboží byste měli ihned po zjištění vady a zboží zaslat prodávajícímu k reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Překročení této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Může se také stát, že se chce obchodník z reklamace „vyvléci“ – snaží se např. zamítnout reklamaci s tím, že zboží není v původním obalu. Původní obal však není pro reklamaci nutný.
Na spotřební zboží se ve všech členských státech EU vztahuje nejméně dvouletá záruka na vady. V některých státech může být u některých druhů zboží tato záruka i delší. Nákup spotřebního zboží mimo ČR se řídí právem jednotlivých států, kde byl prodej uskutečněn.

Autor: SČS

Č. vydání: 1

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3