Nekorektní úvěrování

NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Větší ochranu spotřebitelů před nekorektními a lichvářskými poskytovateli půjček řešila poslanecká sněmovna ČR v únoru 2013 odsouhlasením novely zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla zabránit některým nečestným praktikám na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice. Co novela zákona změnila, čemu brání, co postihuje:
• Konec vysokých zprostředkovatelských poplatků bez jistoty, že žadatel půjčku skutečně dostane;
• Předražené telefonní linky ke sjednání úvěru;
• Smlouva o úvěru musí být napsaná stejnou velikostí písma, nevýhodné podmínky tak již nemohou být ukryty pod čarou a napsané miniaturním písmem;
• Od smlouvy je možné odstoupit do 14ti dnů. Pokud od smlouvy odstoupíte, ruší se i případné doplňkové smlouvy, např. smlouva o životním pojištění;
• Úvěrová společnost nesmí používat bianco směnky, které se daly vymáhat i přesto, že klient půjčku splatil;
• Úvěrová společnost je povinná si ověřit, že klient je schopný úvěr splácet - v opačném případě mu úvěr nesmí poskytnout;
• Zajištění spotřebitelského úvěru, tedy záruka nesmí být podle novely ve zcela zjevném nepoměru k výši úvěru (reaguje tak na fakt, že dlužník často ručil za několik tisíc korun například bytem).
I když novelu zákona o spotřebitelském úvěru vítáme a nepochybně přispívá k vyšší ochraně spotřebitele, neetickému a nekalému jednání mnohých poskytovatelů půjček nezabrání a proto je i nadále naše obezřetnost nezbytná.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 6

NEZAPOMEŇTE!

• Půjčujte si jen u známých a solidních společností, srovnejte si jejich finanční podmínky, tj. nejen o kolik půjčku přeplatíte, ale také jaké jsou sankce a penále v případě, že se opozdíte se splátkou. Na internetu najdete weby, které porovnávají jednotlivé spotřebitelské úvěry.
• Než cokoliv podepíšete, důkladně si to přečtěte! Pokud ve smlouvě něčemu nerozumíte, nepodepisujte ji na místě, ale vezměte si ji domů k prostudování.
• Od smlouvy můžete odstoupit do 14ti dnů! Zásadní je zaslat věřiteli odstoupení od smlouvy písemně a doporučeným dopisem, abyste případně mohli odeslání prokázat.
• Nikdy si nepůjčujte na splácení dluhů! Můžete se lehce dostat do dluhové spirály, ze které se velice těžko dostává.
• V případě problémů se splácením se obraťte v prvé řadě na společnost, u které máte úvěr a komunikujte s ní! Snažte se ze společností dohodnout například na změně výše splátek nebo odkladu.
• Hledejte pomoc u odborníků! Pokud máte problém se splácením půjček, hledejte pomoc u odborníků, často neziskových organizací, které se věnují poradenství a řešení finančních problémů rodin.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 7

KAM SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE SPLÁCENÍM?

Obrátit se můžete např.:
Poradna při finanční tísni, obecně prospěšná společnost
www.financnitisen.cz
pobočky najdete v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, výjezdní poradny jsou v dalších sedmi městech v Čechách a na Moravě. V poradně vám poskytnou BEZPLATNOU konzultaci a pomoc při řešení Vašich problémů.

Občanské poradny sdružení v Asociaci občanských poraden
www.obcanskeporadny.cz
pobočky kde poskytují dluhové poradenství najdete ve více jak dvaceti městec ČR. Poradenství je BEZPLATNÉ.


autor - SČS za použití podkladů Daniela Hůleho z Dluhové poradny Člověka v tísni
2013

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 8

Stránek: 2, stránka: 1 | 2