Mimosoudní urovnání

ČÁST 6. RADY NA ZÁVĚR

1.Spotřebitel MÁ PRÁVO na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb a účast pro stranu prodávajícího či poskytovatele služby je na základě oslovení orgánem mimosoudního urovnání sporů POVINNÁ!

2.Řízení se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele;

3.Navrhovatel musí doložit, že se mu nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, např. zamítnutím uplatněné reklamace na vadné plnění;

4.Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé uplatnil své právo (např. reklamoval zboží či službu);

5.Lhůta pro ukončení mimosoudního řešení je 90 dnů, u zvlášť složitých sporů může být lhůta prodloužena nejvýše o dalších 90 dnů;

6.Informace k využití mimosoudního řešení sporů nabízí Sdružení českých spotřebitelů na svých webových stránkách stránkách v rámci poradenství v sekci Mimosoudní řešení vašeho sporu

Autor: SČS

ČÁST 7. POMOC při podání návrhu na mimosoudní řešení sporů vám POSKYTNE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITEL

Sdružení českých spotřebitelů
Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice
tel.: +420 261 263 574
e-mail: scs@konzument.cz
www.konzument.cz

Autor: SČS

Stránek: 2, stránka: 1 | 2