Rady pro neslyšící

Neslyšící lze považovat za jazykovou a kulturní menšinu, neboť znakový jazyk má jinou gramatiku a slovosled než čeština – ta je pro neslyšící jazykem cizím. A zdaleka ne všichni neslyšící ovládají češtinu dobře. Proto jsme se po konzultacích s organizacemi zaměřenými na pomoc neslyšícím osobám ve SČS rozhodli posílit své aktivity i tímto směrem, a již řadu let připravujeme pro neslyšící některé své publikace ve formě videopřekladů ve znakovém jazyce. Chceme tak neslyšícím napomoci lépe porozumět spotřebitelským právům a cestám, jak se těchto práv lépe domáhat.