Životnost výrobků prodávaných na trhu v ČR

Jak dlouho Češi spotřební zboží používají? Jak hodnotíme jeho opravy? Kdy se nám výrobky nejčastěji rozbijí ? S jakými problémy se setkáváme a co bychom jako spotřebitelé uvítali?

Odpovědi na tyto a další otázky vyplývají z průzkumu, který pro nás zpracovala agentura SC&C market research.

Průzkum spotřebitelského vnímání proběhl od 3. do 19. června 2019 a zúčastnilo se jej (N=) 805 respondentů starších 18ti let. Sběr dat proběhl metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a počet účastníků průzkumu byl rovnoměrně rozložen mezi jednotlivé kraje a sociální reálie České republiky.

Pro zájemce uvádíme tiskovou zprávu zde a jednotlivé odpovědi průzkumu zde.

Pro více informací sledujete naše stránky nebo nám napište na scs@konzument.cz.