Zavedení hromadných žalob v ČR

Připojili by se spotřebitelé u nás k hromadné žalobě? Vadí jim, že mají být zastupováni v některých případech i automaticky? Za jakých podmínek by měly soudy u nás návrhy akceptovat?

Odpovědi na tyto a další otázky vyplývají z průzkumu, který pro nás zpracovala agentura SC&C market research.

Průzkum spotřebitelského vnímání proběhl od 3. do 19. června 2019 a zúčastnilo se jej (N=) 805 respondentů starších 18ti let. Sběr dat proběhl metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a počet účastníků průzkumu byl rovnoměrně rozložen mezi jednotlivé kraje a sociální reálie České republiky.

Pro zájemce uvádíme tiskovou zprávu zde a jednotlivé odpovědi průzkumu zde.

Pro více informací sledujete naše stránky nebo nám napište na scs@konzument.cz.