Spotřeba textilních výrobků

Textil je nezbytnou součástí každodenního života – je používán při výrobě oděvů, prádla a nábytku, zdravotnického a ochranného vybavení, budov i vozidel. Jeho velká nadspotřeba má ale značně negativní dopad na životní prostředí, který neustále roste, a proto je třeba přijmout naléhavá opatření.

S laskavou finanční podporou Rady kvality ČR a za odborné spolupráce se spolkem SOTEX GINETEX CZ, z.s. proto Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) připravilo a ve dnech 4. až 12. října 2022 také provedlo online průzkum, ve kterém se na pohled a názory spotřebitelů v ČR na nové trendy ve spotřebě textilních výrobků blíže zeptalo.

Tohoto průzkumu se přitom zúčastnilo celkem 236 respondentů a 152 z nich (64,4 %) odpovědělo na všech 35 otázek, jejichž vyhodnocení vám přinášíme - zde.