Kosmetika

Spotřebitelům doporučujeme: Kosmetické přípravky, kterým chybí v označení údaje o složení a některé další údaje, zejména o trvanlivosti a spotřebě, považujte za nedůvěryhodné a nekupujte je. Na našich stránkách k tomu najdete i stejnojmennou publikaci, kterou jsme vydali v Edici průvodce spotřebitele - zde. Věříme, že v ní najdete všechny odpovědi na otázky, které si při výběru kosmetiky kladete.

Evropská legislativa pro kosmetické výrobky zajišťuje jejich volný oběh a zaručuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. V posledních letech prošla určitým vývojem, který má efektivitu regulace dále zvýšit. Zahrnuje např. hodnocení bezpečnosti přípravků a zákaz zkoušek na zvířatech.

Přehled

Kosmetické přípravky jsou látky nebo směsi látek určené pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty atd.) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.

Tyto produkty mohou být uváděny do volného oběhu na vnitřním trhu, jen pokud jsou v souladu s ustanoveními evropského nařízení a pokud jsou řádně označeny - viz zde.

Pro každý kosmetický přípravek uváděný na trh v EU musí být určena odpovědná osoba usazená v EU. Tato osoba je odpovědná za soulad přípravků s příslušnými požadavky stanovenými v Nařízení č. 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích (viz zde). Odpovědná osoba zaručuje zejména dodržování požadavků na ochranu zdraví, bezpečnost a poskytování informací spotřebitelům. Dále má tato osoba povinnost posoudit bezpečnost kosmetického přípravku a vypracovat zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku před jeho uvedením na trh. Tato osoba dále uchovává informace a vede dokumentaci, které v případě potřeby předává příslušným orgánům.

K zajištění sledovatelnosti přípravku musí být odpovědná osoba schopná identifikovat distributory – pravidlo identifikovatelnosti v dodavatelském řetězci, jimž kosmetický přípravek dodává, ještě tři roky poté, co byla dotyčná šarže kosmetického přípravku dodána distributorovi. To platí i pro všechny ostatní články dodavatelského řetězce.

Pokud kosmetický přípravek uvedený na trh není v souladu s tímto nařízením, musí odpovědná osoba okamžitě přijmout nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve všech členských státech, kde je kosmetický přípravek dostupný. Pokud odpovědná osoba neučiní všechna potřebná opatření, mohou příslušné národní orgány podniknout nezbytné nápravné kroky.

Jestliže přípravek, který splňuje požadavky tohoto nařízení, představuje nebo by mohl představovat vážné riziko pro lidské zdraví, přijme příslušný orgán veškerá vhodná prozatímní opatření s cílem zajistit, aby daný přípravek byl stažen z trhu nebo z oběhu nebo aby jeho dostupnost byla omezena jiným způsobem.

Dozorovým orgánem jsou krajské hygienické stanice - viz kontakty na dozorové orgány. Odpovědným ministerstvem pro kosmetiku je Ministerstvo zdravotnictví - viz kontakty zde.