Poštovní služby

Základními poštovními službami jsou  

 1. dodání poštovní zásilky do 2kg,
 2. dodání poštovního balíku do 10kg,
 3. dodání peněžní částky poštovním poukazem,
 4. dodání doporučené zásilky,
 5. dodání cenné zásilky,
 6. bezúplatné dodání poštovní zásilky do 7kg pro nevidomé osoby,
 7. služby, které vyplývají ze závazků členství ČR ve Světové poštovní unii.

Základní poštovní služby v plném rozsahu poskytuje pouze Česká pošta, s.p.  

Díky liberalizaci trhu v souladu se Směrnicí 97/67/ES ale poštovní služby (od 1. ledna 2013) mohou podle zákona poskytovat i jiní poskytovatelé poštovních služeb, kteří podnikání v oblasti poštovních služeb oznámí Českému telekomunikačnímu úřadu. 

S reklamací se obracejte na příslušnou pobočku České pošty. Neuspějete-li, kontaktujete ombudsmanku České pošty (viz adresa ústředí ČP níže) - zde. Co dělat, když Česká pošta neuzná reklamaci?  

Více informací najdete v rubrice uplatnění reklamace.

Pokud poštovní službu poskytl nebo zajistil jiný provozovatel poštovních služeb (viz zde) obraťte se s reklamací nejprve na tohoto poskytovatele. Neuspějete-li, kontaktujte Český telekomunikační úřad. 

Kontaktní údaje

Česká pošta, s. p.

 • Politických vězňů 909/4, Praha 1
 • P.O.BOX 99; 225 99 Praha 025
 • Telefon: +420 221 131 111 (ústředna)
 • Více informací na: www.ceskaposta.cz

Český telekomunikační úřad

 • Sokolovská 219, 190 00 Praha 9
 • pošt. přihrádka 02; 225 02 Praha 025
 • telefon: +420 224004111, e-mail: podatelna@ctu.cz
 • další informace viz: www.ctu.cz

Kontakty na další spotřebitelské organizace v ČR:

Právní předpisy a další informace:

 • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách - zde
 • Vyhláška č. 464/2012, o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování - zde
 • Nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb - zde 
 • Směrnice 97/67/ES (poslední konsolidovaná verze) viz: zde