Naše pověření pro ADR

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo pověřeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) mimosoudním řešením spotřebitelských sporů od srpna 2016 do dubna 2024. 

Díky tomu jsme disponovali dalším nástrojem, jak napomáhat ke kultivaci našeho trhu a spotřebitelům rychle a efektivně dosáhnout na práva, která jim garantují předpisy v ČR i EU.

Výroční zprávy SČS o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou vám k dispozici za jednotlivá léta zde, přičemž číslo v závorce u každého roku udává, kolik dnů v průměru nám v rámci tohoto daného kalendářního roku řešení jednoltivých sporů trvalo: