Mimosoudní urovnání spotřebitelských sporů 

Pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace nebo pokud byly vaše oprávněné nároky zamítnuty, můžete se obrátit na soud, což bývá ale cesta často zdlouhavá a může být pro vás i dosti nákladná, nehledě na její nejistý výsledek a potřebné kvalifikační předpoklady pro takovýto postup.

Nabízíme vám proto možnost se s naší pomocí s obchodníkem dohodnout a váš případ zpravidla do 90 dnů vyřešit prostřednictvím mechanismu mimosoudního urovnání sporů.

Tento postup je pro vás zdarma a při splnění několika základních podmínek se tak na nás můžete obrátit jak ve všeobecných spotřebitelských záležitostech, tak i ve specifické oblasti ochrany invesic:

  • pro podání návrhu na mimosoudní řešení vašeho sporu ve všeobecných záležitostech postupujte podle následujících pokynů - zde.
  • pokud se váš případ týká investic, které jste učinili, přejděte na následující stránky, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s našimi partnery - zde.

Pro uplatňování svých práv využívejte i tyto možnosti, které máte v ČR po zavedení mechanismu ADR od srpna 2016. Obchodníci by vám měli sami tuto možnost nabídnout a mít zájem i na efektivitě tohoto řízení.

V této sekci se můžete také dozvědět více o nastavení a fungování mechanismu ADR v ČR, o pověření SČS, získat zde kontakty i na ostatní subjekty ADR a seznámit se jak se všeobecným modelem tohoto mechanismu, tak i platformou pro řešení sporů on-line.