Mimosoudní řešení Vašeho sporu

Pokud nesouhlasíte např. při vyřízení reklmace s jednáním podnikatele a pokud byly vaše oprávněné nároky zamítnuty, můžete se obrátit na soud, což bývá ale cesta často zdlouhavá a může být pro vás i dosti nákladná, nehledě na její nejistý výsledek a potřebné kvalifikační předpoklady pro takovýto postup.

Nabízíme vám proto možnost se s naší pomocí s podnikatelem dohodnout a váš spor zpravidla do 90 dnů vyřešit prostřednictvím mechanismu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který v ČR upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a který v tržně fungujících a rozvinutých zemích umožňuje nápravu vzniklé situace.

Tento postup je pro vás zdarma a při splnění několika základních podmínek se tak na nás můžete obrátit jak ve všeobecných spotřebitelských záležitostech, tak i např. ve specifické oblasti ochrany vašich investic:

  • pro podání návrhu na mimosoudní řešení vašeho sporu ve všeobecných záležitostech postupujte podle následujících pokynů - zde
  • pokud se váš případ týká investic, které jste učinili, přejděte na následující stránky, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s našimi partnery - zde

Podnikatelé by vám měli tuto možnost řešení sporů sami nabídnout a mít i zájem na efektivitě tohoto řízení, které pro vás zajišťujeme již od roku 2016.

Můžete zde proto najít více informací také o nastavení a fungování tohoto mechanismu, o našem pověření k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů nebo získat kontakty na ostatní subjekty ADR a na platformou pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na emailové adrese scs@konzument.cz anebo telefonicky na čísle +420 261 263 574.

Ohlasy spotřebitelů ..

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Jana Dvořáková

více

26. 09. 2023

Cestovní kancelář Blue Style a.s.

Markéta Václavovicová

více

04. 07. 2023

Vodafone Czech Republic a. s.

Roy de Wolf

více

24. 04. 2023

archiv