Mimosoudní řešení Vašeho sporu

Pokud nesouhlasíte např. při vyřízení reklmace s jednáním podnikatele a pokud byly vaše oprávněné nároky zamítnuty, můžete se obrátit na soud, což bývá ale cesta často zdlouhavá a může být pro vás i dosti nákladná, nehledě na její nejistý výsledek a potřebné kvalifikační předpoklady pro takovýto postup.

Můžete se ale teké s podnikatelem dohodnout a váš spor zpravidla do 90 dnů vyřešit prostřednictvím mechanismu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který v ČR upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a který v tržně fungujících a rozvinutých zemích umožňuje nápravu vzniklé situace.

Tento postup je pro vás zdarma a podnikatelé by vám měli tuto možnost řešení sporů sami nabídnout a měli by mít zájem sami i na efektivitě tohoto řízení.

Od srpna 2016 do dubna 2024 jsme proto byli také pověřeným subjektem pro toto řízení podle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele, ale tuto naši činnost jsme byli z finančních důvodů nuceni ukončit.

Vybrané ohlasy spotřebitelů vám zde ale i přesto přinášíme, protože jsme přesvědčeni, že pokud by byl tento mechanismus řešení sporů u nás správně nastaven, bylo by možné v této pro kultivaci trhu důležité činnosti i nadále pokračovat.

Ohlasy spotřebitelů ..

TV PRODUCTS CZ s.r.o.

Jana Dvořáková

více

26. 09. 2023

Cestovní kancelář Blue Style a.s.

Markéta Václavovicová

více

04. 07. 2023

MÓDA NEO Jeans s.r.o.

Iva Barnincová

více

10. 06. 2023

Vodafone Czech Republic a. s.

Roy de Wolf

více

24. 04. 2023

archiv