Jak řešit spory?

Noční můrou spotřebitelů, ale i obchodníků jsou vleklé spory týkající se výrobků a služeb zakoupených nejen u nás, ale i přeshraničně na území celé EU. Pochopit nějaký nedostatek po více než desetileté zkušenosti s řešením sporů nakonec dovedeme, co ale často postrádáme, je korektní jednání druhé strany při vyřizování stížnosti.

Změna myšlení a chování je běh na delší trať, a proto vám v této sekci nabízíme základní pomoc při řešení konkrétních potíží, na které můžete ať už u nás doma anebo v EU během vyřizování vašich reklamací, stížností či jiných problémů spojených s nákupem či kvalitou zboží a služeb narazit.

S obchodníkem se vždy kontaktujte a snažte se s ním, pokud je to možné, vzájemně dohodnout. Vysvětlete mu váš oprávněný zájem a nejlépe ho i písemně doložte. U služeb jednejte vždy přímo s poskytovatelem dané služby. U spotřebního zboží kontaktujte i daného výrobce či dovozce, a nebojte se i je požádat o pomoc.

Pokud se vám to z nějakého důvodu nedaří anebo pokud jste ve vaší věci kontaktovali i státní úřady, a stále se nic neděje, jsme tu, a

  1. můžete se s námi i s ostatními spotřebiteli podělit o vaše negativní zkušenosti s konkrétním podnikatelem, výrobkem či službou a vyjádřit se (slušnou formou) na našem diskusním fóru - zde

  2. můžete nám poslat i váš podnět anebo nás požádat o radu - zde

  3. nebo se můžete s obchodníkem dohodnout v rámci mimosoudního řešení vašeho spotřebitelského sporu - zde

anebo zde můžete získat i další užitečné informace, jak se bránit soudní cestou - zde, a jak přistupovat (zejména u starších smluv) k rozhodčím doložkám - zde.