Top-normy

Chytrá měřidla energií a spotřebitel

Chytrá měřidla energií a spotřebitel

Cílem publikace je vyvarovat se zbytečných obav před moderními technologiemi na bázi umělé inteligence a zároveň podpořit silnější zapojení spotřebitelů do procesu zavádění a využívání chytrých sítí u nás.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 12, 1. vydání, říjen2021

chytra-meridla-energii-a-spotrebitel.pdf

DESATERO PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

DESATERO PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

Zásady správné praxe od projektu po provoz..

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek 11, 1. vydání, září 2020

desatero-pro-bezpecne-hriste-a-sportoviste.pdf

Bezpečná lanová centra?

Bezpečná lanová centra?

Lanová centra v sobě zahrnují rizika, která by měli provozovatelé omezit. K tomu napomáhají evropské technické normy..

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek č. 10, 1. vydání, listopad 2018

bezpecna-lanova-centra.pdf

Význam určených norem pro trh a pro spotřebitele zvláště

Význam určených norem pro trh a pro spotřebitele zvláště

Některé technické normy mají specifický statut, který jejich používání ve vazbě na právní předpisy posiluje. Jedná se o normy harmonizované, mandátové a určené. Zejména na určené normy ovšem v nezbytném kontextu norem harmonizovaných a mandátových se v této publikaci zaměřujeme.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek č. 9, 1. vydání (jen elektronický formát), červen 2018

vyznam-urcenych-norem-pro-trh-a-pro-spotrebitele-zvlaste.pdf

KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ...nejen slovy!

KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ...nejen slovy!

Tato publikace má představit přístupnější formou KONCEPCI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021. Dvojjazyčná forma umožňuje prezentaci i na mezinárodním poli.

Autor: Kolektiv KaStan a SČS

Č. vydání: Svazek 8, vydání první

krok-ke-standardizaci-pro-21-stoleti-nejen-slovy.pdf

Příručka správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže

Příručka správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže

Cílem této Příručky je podpora zajištění bezpečného provozu výše uvedených veřejných zařízení. Podstatou je v rámci péče o zdraví dětí a mládeže sjednotit způsob jejich bezpečného provozování z pohledu hygieny, úrovně bezpečnosti jednotlivých prvků i celých veřejných zařízení včetně řízení provozu a podmínek údržby a zajištění bezpečnosti účinnými kontrolními mechanismy. Příručka byla zpracována v souladu s národní legislativou a evropskými normami a jejím základním účelem je správná aplikace norem.

Autor: editace Libor Dupal

Č. vydání: svazek 7, 2. rozšířené vydání, říjen 2016, dotisk červen 2017

prirucka-spravne-praxe-pro-bezpecny-provoz-verejnych-zarizeni-pro-hry-a-sport-deti-a-mladeze.pdf

Stránek: 4, stránka: 1 | 2 | 3 | 4