Top-normy

Zranitelný spotřebitel – kdo to je, jak ho chránit?

Zranitelný spotřebitel – kdo to je, jak ho chránit?

Tato publikace si klade za cíl stručně popsat, jak je v normách a předpisech vnímán a chápán pojem zranitelného spotřebitele.Text je nutno vnímat jako příspěvek k probíhající diskuzi, nikoliv k předložení definitivní závěrů.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: svazek č. 4, 1. vydání, listopad 2015

zranitelny-spotrebitel-kdo-to-je-jak-ho-chranit.pdf

Ochrana soukromí spotřebitele v digitálním světě (priority z hlediska spotřebitelů)

Ochrana soukromí spotřebitele v digitálním světě (priority z hlediska spotřebitelů)

Téma ochrany osobních údajů při elektronických operacích, které spotřebitel realizuje při nákupu výrobků a služeb, zejména prostřednictvím internetu, jsou velmi citlivým tématem současnosti. V publikaci, kterou zájemcům nyní nabízíme, se pokoušíme podat informaci o existujících i připravovaných regulativních a normativních iniciativách, s analýzou z pohledu priorit spotřebitele, které by ve vztahu k ochraně spotřebitelského soukromí měly být řešeny.Č. vydání: svazek 3, 1. vydání

Autor: Autor: editace Libor Dupal

Č. vydání: svazek 3, 1. vydání, říjen 2015

ochrana-soukromi-spotrebitele-v-digitalnim-svete-priority-z-hlediska-spotrebitelu.pdf

CO DÁME NORMÁM, DÁVÁME SPOTŘEBITELI (Technické normy a jejich význam pro spotřebitele)

CO DÁME NORMÁM, DÁVÁME SPOTŘEBITELI (Technické normy a jejich význam pro spotřebitele)

Publikace přibližuje úlohu technických norem i význam zastoupení spotřebitele při jejich tvorbě.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: svazek 2, 1. vydání, listopad 2014

co-dame-normam-davame-spotrebiteli-technicke-normy-a-jejich-vyznam-pro-spotrebitele.pdf

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE

Cílem této Příručky je podpora a zajištění bezpečného provozu výše uvedených veřejných zařízení. Podstatou je v rámci péče o zdraví dětí a mládeže sjednotit způsob jejich bezpečného provozování z pohledu hygieny, úrovně bezpečnosti jednotlivých prvků i celých veřejných zařízení včetně řízení provozu a podmínek údržby a zajištění bezpečnosti účinnými kontrolními mechanismy. Příručka byla zpracována v souladu s národní legislativou a evropskými normami a jejím základním účelem je správná aplikace norem.

Autor: Libor Dupal a kolektiv

Č. vydání: svazek 1, vydání 1. , říjen 2014

prirucka-spravne-praxe-pro-bezpecny-provoz-verejnych-zarizeni-pro-hry-a-sport-deti-a-mladeze.pdf

Bezpečnost dětí? Za pomoci technických norem....

Bezpečnost dětí? Za pomoci technických norem....

V publikaci naleznete informace o důležitosti norem pro bezpečnost výrobků a služeb určených pro děti, včetně konkrétních příkladů.

Autor: Libor Dupal, Aleš Jankech

Č. vydání: 1. vydání, srpen 2013

bezpecnost-deti-za-pomoci-technickych-norem.pdf

Označení CE - pro koho, proč, jak...

Označení CE - pro koho, proč, jak...

Označení CE je významným nástrojem funkce vnitřního trhu EU. Přesto, že se nový přístup k harmonizaci technických předpisů a norem, jehož je označení CE součástí, vyvíjí od poloviny 80. let, funkce vnitřního trhu i aplikace označení CE jsou provázeny některými problémy a mnoha nepochopeními. Publikace přispívá k osvětlení podstaty tohoto označení.

Autor: editace Libor Dupal

Č. vydání: 1. vydání, srpen 2013

oznaceni-ce-pro-koho-proc-jak.pdf

Stránek: 4, stránka: 1 | 2 | 3 | 4