Top-normy

Bezpečná lanová centra?

Bezpečná lanová centra?

Lanová centra v sobě zahrnují rizika, která by měli provozovatelé omezit. K tomu napomáhají evropské technické normy..

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek č. 10, 1. vydání, listopad 2018

bezpecna-lanova-centra.pdf

Význam určených norem pro trh a pro spotřebitele zvláště

Význam určených norem pro trh a pro spotřebitele zvláště

Některé technické normy mají specifický statut, který jejich používání ve vazbě na právní předpisy posiluje. Jedná se o normy harmonizované, mandátové a určené. Zejména na určené normy ovšem v nezbytném kontextu norem harmonizovaných a mandátových se v této publikaci zaměřujeme.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Svazek č. 9, 1. vydání (jen elektronický formát), červen 2018

vyznam-urcenych-norem-pro-trh-a-pro-spotrebitele-zvlaste.pdf

KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ...nejen slovy!

KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ...nejen slovy!

Tato publikace má představit přístupnější formou KONCEPCI PRO ZAPOJENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ DO TECHNICKÉ NORMALIZACE 2017–2021. Dvojjazyčná forma umožňuje prezentaci i na mezinárodním poli.

Autor: Kolektiv KaStan a SČS

Č. vydání: Svazek 8, vydání první

krok-ke-standardizaci-pro-21-stoleti-nejen-slovy.pdf

Příručka správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže

Příručka správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže

Cílem této Příručky je podpora zajištění bezpečného provozu výše uvedených veřejných zařízení. Podstatou je v rámci péče o zdraví dětí a mládeže sjednotit způsob jejich bezpečného provozování z pohledu hygieny, úrovně bezpečnosti jednotlivých prvků i celých veřejných zařízení včetně řízení provozu a podmínek údržby a zajištění bezpečnosti účinnými kontrolními mechanismy. Příručka byla zpracována v souladu s národní legislativou a evropskými normami a jejím základním účelem je správná aplikace norem.

Autor: editace Libor Dupal

Č. vydání: svazek 7, 2. rozšířené vydání, říjen 2016, dotisk červen 2017

prirucka-spravne-praxe-pro-bezpecny-provoz-verejnych-zarizeni-pro-hry-a-sport-deti-a-mladeze.pdf

PRO BEZPEČNOST DĚTÍ V AUTOMOBILECH: ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY

PRO BEZPEČNOST DĚTÍ V AUTOMOBILECH: ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY

Používání dětských zádržných systémů ve vozidlech, což jsou nosiče nemluvňat, dětské autosedačky, přídavné sedáky s opěradly a přídavné sedáky, je v Evropské unii povinné.
Publikace má spotřebitelům přiblížit problematiku dětských zádržných systémů tak, aby se dokázali lépe orientovat při výběru na trhu. Zdůrazňuje důležitost norem a jejich uplatňování v praxi, aby výrobky na trhu splňovaly požadavky předpisů a norem s cílem zajištění bezpečnosti dětí.

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: svazek 6, 1. vydání, duben 2016

pro-bezpecnost-deti-v-automobilech-zadrzne-systemy.pdf

Přístupnost výrobků a služeb pro zvlášť zranitelné spotřebitele (obsah a funkce technických norem)

Přístupnost výrobků a služeb pro zvlášť zranitelné spotřebitele (obsah a funkce technických norem)

Sdružení českých spotřebitelů se tématem zranitelných spotřebitelů zabývá dlouhodobě. Cílem této publikace je šířit povědomí mezi veřejností o důležitosti technických norem, konkrétně oblastech, kde výrobky a služby jsou určeny zvláště zranitelným spotřebitelům. Publikace se zaměřuje na samotnou podstatu obsahu norem a jiných normativních dokumentů na výrobky a služby.

Autor: editace Libor Dupal

Č. vydání: svazek 5, 1. vydání, duben 2016

pristupnost-vyrobku-a-sluzeb-pro-zvlast-zranitelne-spotrebitele-obsah-a-funkce-technickych-norem.pdf

Stránek: 4, stránka: 1 | 2 | 3 | 4