Sluchadla pro nedoslýchavé

Jak na výběr sluchadla

Ceny sluchadel se pohybují od 2 700 Kč do přibližně 35 000 Kč. Výběr závisí na pojištěnci, který musí zvážit:
1) Nejdůležitější měřítko (vynechme nyní cenu) je, jak s určitým sluchadlem bude rozumět tomu, co se povídá.
2) V případě dobrého poslechu u více sluchadel je důležité, jaký bude servis a případné opravy potřebné k bezporuchovému a dlouhodobému poslechu. Prohlídka a čištění sluchadel se doporučuje nejméně 1 x ročně a co nejdříve i po pobytu v prašném nebo vlhkém prostředí.
DRUHY SLUCHADEL
Klasické - zpracování zvuku až do dnešní počítačové éry bylo zásadně analogové. Zvuk byl snímán elektroakustickým měničem = mikrofonem, dále zesílen předzesilovačem a upraven (obvykle výšky, středy a hloubky, které se samostatně nastavovaly) a opět zesílen koncovým zesilovačem. Takto upravený elektrický signál byl na zvuk převedený reproduktorem.
Digitální zpracování zvuku převádí analogový signál na digitální formu, dále je třeba vytvořit určitý algoritmus zpracování speciálním počítačovým programem k požadovanému výsledku - zlepšení srozumitelnosti řeči. Po úpravě přichází na řadu digitálně-analogový převodník a koncový zesilovač a reproduktor.
Zásadní rozdíl mezi klasickým a digitální zpracováním zvuku je ve variabilitě úprav požadovaného zvukového spektra. Analogový způsob neumožňuje výrazné oddělení jednotlivých pásem zvuku ani jejich vzájemně nezávislou úpravu. Digitální způsob je technicky i finančně náročnější, ale snaha o nezbytnou miniaturizaci a snížení ceny vede ke zjednodušování celého procesu, s tím souvisí trvalý problém nalezení vhodného algoritmu zpracování signálu. Právě algoritmus rozhoduje o srozumitelnosti poslechu a v tom se jednotlivé výrobky zásadně liší.

Digitální i analogová sluchadla se vyrábějí závěsná i zvukovodová.
Závěsná sluchadla mají název odvozen od toho, že „visí“ za boltcem ucha. Pro správnou funkci potřebují vhodnou – nejlépe individuální – tvarovku, která vede zvuk k bubínku ucha.
Zvukovodová sluchadla jsou kompaktní a nenápadná a dostatečně výkonná. Jejich omezení je v tom, že uživatel nesmí mít časté záněty zvukovodu, případně velkou tvorbu ušního mazu. Potom hrozí jejich častější ucpávání ušním mazem.
Další typy sluchadel, jako jsou krabičková či brýlová, jsou variantou, kterou volí lidé s potřebou jednoduchého ovládání nebo kombinace přístrojů (sluchadlo + brýle). Váš foniatr použití těchto sluchadel zváží a v případě potřeby doporučí.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 6

PÉČE O SLUCHADLA

Základní péče o sluchadla, kterou můžete udělat sami:
ZÁVĚSNÁ SLUCHADLA
Sluchadlo nezesiluje: - kontrola či výměna baterie
- kontrola průchodnosti tvarovky nebo koncovky (ucpání mazem či kapkou
sražené kapaliny)
Sluchadlo píská: - kontrola těsnosti a správného nasazení tvarovky
- kontrola neporušenosti hadičky tvarovky
Sluchadlo zkresluje: - kontrola baterie
- kontrola průchodnosti odvětrávacího kanálku tvarovky (pokud tvarovka má)
ZVUKOVODOVÁ SLUCHADLA
Sluchadlo nezesiluje: - kontrola či výměna baterie
- kontrola výstupu sluchadla - možné ucpání mazem
- kontrola vstupu sluchadla - vstup mikrofonu musí být volný, opět možnost ucpání mazem
Sluchadlo píská: - kontrola těsnosti a správného nasazení sluchadla
- kontrola neporušenosti sluchadla - praskliny či jiné poškození skořepiny sluchadla
Sluchadlo zkresluje: - kontrola baterie
- kontrola průchodnosti odvětrávacího kanálku (pokud sluchadlo má)
Všechny ostatní závady patří do odborného servisu.
Nezapomeňte také na občasnou kontrolu zvukovodu vašeho ucha ušním lékařem, zda se Vám netvoří zátka ušního mazu. Ucpání zvukovodu ušním mazem způsobí značné zhoršení poslechu, ale v tom případě nemůžete najít závadu ve sluchadle.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 7

OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ SLUCHADLA

Vzhledem k tomu, že nositel sluchadla nemá možnost zasáhnout do jeho programu, musí své požadavky na změny nastavení realizovat u příslušného lékaře - foniatra či u výrobce.
U programovatelných sluchadel je taková spolupráce nezbytná, protože jen správně nastavené sluchadlo přináší svému nositeli užitek, který tato sluchadla výrazně odlišuje od levných a jednoduchých sluchadel. Úspěch je často výsledkem řady pokusů a změn v nastavení sluchadla včetně delšího praktického zkoušení poslechového zkoušení v různých prostředích.
Vývoj sluchadel jde velice rychle kupředu, specializované firmy vylepšují algoritmy zpracování signálu, zmenšují elektroniky, vyvíjejí nová zapojení integrovaných obvodů. Tím zlepšují vlastnosti všech druhů sluchadel. I klasická lineární sluchadla se proti minulosti vylepšila, ale stále platí, že v akusticky obtížném prostředí jsou jejich nositelé ve velké nevýhodě proti moderním sluchadlům a tento rozdíl se s novými typy digitálních sluchadel zvětšuje. Je doporučováno odzkoušet si několik typů sluchadel a vybrat takové, které dokáže svému nositeli zprostředkovat co nejsrozumitelnější a také nejpříjemnější poslech řeči. Cena sluchadla je rovněž důležitá, ale neměla by být prvotní. Důležitější je dostupnost a kvalita odborného servisu.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 8

JEDNO NEBO DVĚ SLUCHADLA?

Člověk má dvě uši, měl by tedy mít, pokud je to možné i dvě sluchadla. Zdravotní pojišťovny u dětí a mládeže do 18ti let přispívají na obě sluchadla, u dospělých pouze na jedno. Každý si musí zvážit, zda je pro něj vhodné investovat do dvou sluchadel, protože poslech dvěma sluchadly je podstatně srozumitelnější a navíc jejich nositel může bez větších potíží určit i směr, odkud zvuk přichází. To jsou pro nedoslýchavého důležité informace, které posouvají poslech sluchadlem k vyšší kvalitě. U zvukovodových sluchadel je tento potřebný efekt ještě větší, protože i ušní boltec může plnit svoji přirozenou funkci a směrovat zvuk na mikrofon sluchadla.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 9

PORUCHY V ZÁRUČNÍ DOBĚ, OPRAVY A ZTRÁTA SLUCHADLA

• Opravy v záruční době
Záruční doba je 2 roky a zahrnuje chyby materiálu a montáže. Nelze uznat mechanická poškození, poškození kapalinami či rozpouštědly a poškození korozí (pozor na staré baterie a pot). Záruka se nedá uplatnit také na pískání způsobené tvarovkou nebo koncovkou. Všechny záruky je třeba uplatnit v příslušné záruční opravně, uvedené v Záručním listu výrobce či dodavatele sluchadla – jiná opravna nemůže záruční opravu provést. Záruční list musí být opatřen razítkem a podpisem vydávajícího lékaře a datem vydání.
• Opravy v pozáruční době
Běžné pozáruční opravy by měl dodavatel sluchadla garantovat po dobu životnosti sluchadla, která je obvykle 5-7 let. Je ovšem pravdou, že po pěti letech denního užívání jsou sluchadla dost opotřebovaná a cena opravy může být větší než doplatek na sluchadlo nové. To je třeba si zvážit.
• Ztráta sluchadla
Ztráta sluchadla je velká smůla – v tom případě je sice možné požádat revizního lékaře vaší pojišťovny o doplatek odvozený z poměrné doby, která ještě chybí do 5 let. Jednodušší a rychlejší je zakoupit si sluchadlo nové za plnou cenu. Toto sluchadlo nemusí být stejného typu jako sluchadlo ztracené – dá se opatřit vhodné sluchadlo i jiného typu s nižší cenou.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 10

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3