Normy a spotřebitelé (e-žurnál)

Pro zájemce zde odkazujeme na vydání i našich e-zpravodajů. Touto formou komunikace chceme informovat o některých novinkách v oblasti technické normalizace a dalších standardizačních procesech ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb. Zaměřujeme se v nich na aktivity a výstupy, které se týkají podpory zapojení spotřebitelů do technické normalizace, které mají zvláštní význam pro některé skupiny spotřebitelů anebo na jejichž výsledku se spotřebitelé svým zapojením do procesu technické normalizace významněji podíleli a ovlivnili ho.

Jednotlivá vydání e-žurnálu Normy a spotřebitelé jsou k dispozici na našem webu - zde.