Umělá inteligence

Výrobky a služby využívající umělou inteligenci a automatické rozhodování mají značný potenciál, aby nás jako spotřebitele zaujaly a aby se staly synonymem pro nové vzorce našeho chování. Již řadu let jsme přitom svědky prudkého rozvoje těchto technologií, a i když jejich hlavní využití spočívá v průmyslu, umělá inteligence pomalu klepe na dveře i našich domů a domácností. Umělá inteligence a automatizované procesy pro nás ovšem s sebou nesou nejen pokrok, ale pochopitelně také i rizika, a to úměrně tomu, jak rychle získají naši důvěru.  

Proto jsme se rozhodli na téma budování odpovědného a důvěryhodného prostředí pro široké uplatnění umělé inteligence mezi spotřebiteli v ČR uspořádat odbornou konferenci (viz i zde), a současně jsme se zájemců o toto téma a účastníků konference z řad laické veřejnosti zeptali na několik otázek, které považujeme z pohledu ochrany spotřebitele v této oblasti za žádoucí.

Výsledky této naší ankety jsou vám k dispozici zde.