Udržitelné financování a ochrana spotřebitele v Řecku a České republice

Zadavatel:  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Výše dotace:  106.900,- Eur

Popis projektu:

Primárním cílem projektu bylo umožnit soukromým investorům přístup k udržitelným investicím a povzbudit finanční poradce, aby zohledňovali požadavky svých klientů na udržitelnost. I Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) proto v České republice stejně jako WWF Greece (WWF) v Řecku přispělo k tomu, aby více soukromých investorů lépe porozumělo investičním cílům souvisejícím s udržitelností, aby je dokázalo aktivně vyjádřit a aby je i finanční poradci ve zvýšené míře respektovali a jednali podle nich.

Závěrečnou zprávu z projektu (včetně dosažených výsledků) najdete zde a v angličtině je k dispozici zde.

Portál MyFairMoney můžete navštívit zde.