Plýtvání potravinami a potravinový odpad

Existuje celá řada hledisek, která spotřebitel při nákupu potravin bere v úvahu. Při svém rozhodování by ale měl brát do úvahy i svoji odpovědnost za to, že potraviny často končí jako odpad, aniž by byly spotřebovány.

Na každého z nás přitom připadá cca 173 kg nespotřebovaných a vyhozených potravin ročně, což představuje velký problém, který je potřeba řešit, a to o to víc, že EU přijala velmi ambiciózní cíl snížit do roku 2030 objem potravinového odpadu na obyvatele na jednu polovinu, a to na maloobchodní i spotřebitelské úrovni.

Na tuto problematiku jsme se proto s podporou Rady kvality ČR detailněji zaměřili, a zpracovali jsme studii, ve které:

  • specifikujeme podmínky a situace, ve kterých k plýtvání potravinami dochází v jednotlivých fázích potravinového dodavatelského řetězce,
  • se zaměřujeme na nejdůležitější faktory, které ke vzniku tak velkého objemu potravinového odpadu v EU vedou, a ve které také
  • apelujeme na naše ekologické chování v budoucnu a kde vedle celé řady zdrojů a související legislativy uvádíme i možná opatření a doporučení, jak můžeme s tímto odpadem a s plýtváním potravinami bojovat.

A na toto téma jsme díky podpoře Rady kvality ČR uspořádali i kulatý stůl a on-line debatu, která mezi všemi zúčastněnými přispěla nejen k výměně názorů, ale především k výměně příkladů dobré praxe a zkušeností, jak lze na jednotlivých úrovních potravinově dodavatelského řetězce námi formulovaná doporučení a opatření na omezení plýtvání potravinami do budoucna naplňovat.

Zpracovaná a uveřejněná studie pod názvem "Udržitelná spotřeba při nákupu potravin" je k dispozici - zde.

Program kulatého stolu (včetně přehledu vystupujících) je k dispozici - zde.

Záznam z celé této akce je k dispozici - zde. Za technické komplikace v úvodu přenosu se omlouváme.

 

Fotogalerie z on-line debaty

010203040506070809