Ekodesign jako nový parametr kvality průmyslových výrobků

Návrhy a vývoj výrobků hrají již dnes velice důležitou roli z pohledu energetické účinnosti, ale role designu výrobků tím vyčerpána není. Svědčí o tom i návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES, který Evropská komise představila v březnu roku 2022 a který má EU do roku 2030 pomoci dosáhnout stanovených cílů v oblasti udržitelnosti a usnadit i přechod na žádoucí oběhové hospodářství.

Na problematiku ekodesignu tato úprava přitom pohlíží jako na zcela nový standard kvality a jsme proto velice rádi, že jsme v srpnu 2023 zpracovali a vydali analýzu "Ekodesign jako nový parametr kvality průmyslových výrobků" a že vám ji díky podpoře Rady kvality ČR můžeme představit.

Analýza je vám k dispozici zde.

Tiskovou zprávu k jejímu vydání najdete zde.