Obecná bezpečnost výrobků

Obecná bezpečnost výrobků patří mezi základní faktory, které ovlivňují důvěru spotřebitelů v trh a jeho fungování, a proto byl 23. května 2023 v Úředním věstníku EU uveřejněn text nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků, které zavádí obecnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky, narovnává podmínky pro bezpečnost výrobků nabízených a prodávaných jak online, tak off-line, a zakotvuje mimo jiné i právo na informace spotřebitelů jak ze strany příslušných úřadů členských států, tak i hospodářských subjektů, kterým současně v návaznosti na jejich roli v dodavatelském řetězci stanovuje i zcela nové povinnosti. 

Jsme proto velice rádi, že jsme v rámci edice Průvodce spotřebitele v srpnu 2023 zpracovali a vydali publikaci "Obecná bezpečnost výrobků jako základní předpoklad fungujícího trhu" a že jsme vám díky podpoře Rady kvality ČR mohli toto nové nařízení EU představit.

Tiskovou zprávu k jejímu vydání najdete zde.

Vlastní publikaci najdete zde.