Inteligentní spotřebitelské smlouvy

S prudkým rozvojem technologií dochází nejen k novým možnostem pro inovace, ale i k situacím, ve kterých nemáme jistotu, do jaké míry tyto inovace naplňují požadavky současných předpisů a jak je konkrétně naplňují např. i v oblasti ochrany spotřebitele. A to se samozřejmě týká i tzv. chytrých smluv, ve kterých jsou smluvní závazky prováděny automaticky počítačovým programem a u kterých panuje i řada otázek, zda je vůbec můžeme považovat podle současné úpravy za platné.

S podporou Rady kvality ČR jsme proto se na tuto oblast blíže zaměřili a vedle jejich podstaty, možných forem a dalších náležitostí ve studii SČS popsali jak základní možnosti pro jejich využití ke smluvnímu styku se spotřebiteli, a to jak v podmínkách ČR, tak i v podmínkách EU, kde jsme zanalyzovali i k aktuální iniciativy, které mají v kontextu prohlubování vnitřního trhu a stanovování pravidel a odpovědností za digitální služby za cíl tyto smlouvy v EU upravit.

Tato studie je vám k dispozici - zde.