Zdravotnické služby - práva a ochrana pacientů

I pacient je spotřebitel. Ze zákona disponuje silnými právy, které musí ale umět uplatňovat.

Kde podávat stížnost na provedení zdravotnické služby?

1. V případě, kdy je zřizovatelem zařízení stát, samosprávný celek (kraj) nebo soukromá společnost:

 • Podat návrh na přezkoumání poskytnuté zdravotní péče vedoucímu zdravotnického zařízení, nebo jeho zřizovateli.

2. V případě soukromého lékaře můžete službu reklamovat u:

 • vedoucího odboru zdravotnictví příslušného Krajského úřadu.
 • územní znalecké komise příslušného Krajského úřadu
 • ústřední znalecké komise při Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • České lékařské komory počínaje regiony až po ústředí České lékařské komory
 • oblastních zařízení České stomatologické komory či na ústředí České stomatologické komory
 • příslušné zdravotní pojišťovny a
 • při podezření z trestného činu můžete podat i trestní oznámení policii ČR, státnímu zástupci nebo soudu.
JAKÁ MÁME PRÁVA? - Návody a informace pro pacienty:
 • Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb - zde
 • Rádce pacienta - zde
Kontakty v oblasti zdravotnictví:

Organizace v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví -

Česká lékařská komora

 • Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
 • telefon: +420 257211329, 257217226; e-mail: recepce@clkcr.cz
 • ostatní informace viz - zde

Česká stomatologická komora

 • Slavojova 22, 128 00 Praha 2
 • telefon: +420 234709611 /recepce/
 • ostatní informace viz - zde

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
 • telefon: +420 224971111, e-mail: verejnost@mzcr.cz
 • ostatní informace viz - zde

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Škrobárova 48, 100 41 Praha 10
 • telefon: +420 272185111, e-mail: posta@sukl.cz
 • ostatní informace viz - zde

Svaz pacientů ČR

 • Sokolská 32, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 731968181, e-mail: posta@pacienti.cz nebo poradna@pacienti.cz
 • ostatní informace viz - zde

Zdravotní pojišťovny

Právní předpisy a další informace:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (zejména § 28 a násl.) - zde