Textil

Věnujte náležitou pozornost symbolům pro údržbu a zacházení s vašimi textilními výrobky!

Ke shlédnutí vám nabízíme video spot k tématu symbolů pro údržbu na textilu zde.

Je důležité věnovat pozornost symbolům, které na každé textilii vyznačují, jak výrobek správně udržovat a jak s ním zacházet. 

Přehled symbolů nabízíme zde.

Doporučení pro chytré praní a zacházení s textilem pak nabízíme zde.

Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce - viz kontakty na dozorové orgány. Odpovědným ministerstvem pro textil je Ministerstvo průmyslu a obchodu - viz kontakty zde.