Označování výrobků energetickou spotřebou 

Energetické štítky ukazují, do jaké kategorie energetické účinnosti (A–G) se daný spotřebič řadí. Třída "A" (zelená) označuje energeticky nejúčinnější spotřebiče, zatímco třída "G" (červená) označuje zařízení, která spotřebovávají energie nejvíce.

Systém označování výrobků energetickou spotřebou se od 1. března 2021 opět vrátil k označování třídami pouze A až G a po řadě konzultací tak zmizely třídy A+, A++ a A+++, které mohly být pro spotřebitele zavádějící a které se proto přestaly používat. Je dobré si také uvědomit, že nová stupnice je přísnější a navržená současně tak, aby na třídu „A“ (zelená) zpočátku dosáhlo jen málo výrobků, čímž je do budoucna ponechán prostor pro zařazení účinnějších výrobků, a na trhu tak dnes jak v kamenných prodejnách, tak i na e-shopech najdeme nejčastěji výrobky z třídy "B", "C" anebo "D". 

Níže pak uvádíme kategorie výrobků, kterých se označování týká, jaké požadavky se na tato označení vztahují a také přehled evropských norem, které se u nich vztahují k ekodesignu a k označování energetické spotřeby:

1) Výrobky, na které se nové štítky vztahují od 1. března 2021

 • ledničky a chladničky - zde
 • myčky nádobí - zde
 • pračky - zde
 • televize - zde

2) Výrobky, na které se nové štítky vztahují od 1. září 2021

 • světelné zdroje a svítidla - zde

3) Výrobky, na které se nové štítky začnou vztahovat později 

 • kombinované pračky se sušičkou - zde
 • klimatizátory vzduchu - zde
 • bubnové sušičky prádla - zde
 • vysavače - zde
 • teplovodní kotle a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo kogenerační jednotkou - zde
 • ohřívače vody a akumulační nádrže - zde
 • trouby a digestoře - zde
 • větrací jednotky pro obytné budovy - zde
 • profesionální chladicí boxy - zde
 • lokální topidla - zde
 • teplovodní kotle na tuhá paliva a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo doplňkovým kotlem - zde.

S novým značením výrobků vstoupilo v platnost také několik nových pravidel pro ekodesign, jako jsou požadavky na opravitelnost i povinnost výrobců poskytnout odborným opravnám určitý sortiment základních dílů k opravám a mít k dispozici náhradní díly i několik let poté, co se výrobky přestanou na trhu prodávat. K životnosti výrobků a jejich opravitelnosti najdete více informací i na našich stránkách - zde.

Další výraznou změnou je zavedení QR kódu v pravé horní části nového štítku. Po jeho naskenování může spotřebitel získat další informace o daném výrobku, např. rozměry, specifické vlastnosti nebo výsledky zkoušek, v závislosti na spotřebiči. Všechny spotřebiče na trhu EU musí být registrovány v nové unijní databázi – Evropském registru výrobků s energetickým označením (EPREL), což do budoucna dále usnadní srovnávání podobných výrobků.

Nakupujme proto ekologicky - nakupujme výrobky a spotřebiče s co možná nevyšší třídou energetické účinnosti !!

Dozorovým orgánem je Státní energetická inspekce - viz kontakty na dozorové orgány. Odpovědným ministerstvem pro označování výrobků energetickou spotřebou je Ministerstvo průmyslu a obchodu - viz kontakty zde.