Ekologické nakupování

Odkazujeme zde na několik našich video spotů, které mladému spotřebiteli, ale s obecnou platností, otevírají některá témata ve vztahu k udržitelnému prostředí a ekologickému nakupování. Tyto spoty se týkají:

  • třídění odpadů - zde,
  • sběru baterií - zde,
  • úsporného používání plastových sáčků a tašek - zde,
  • nebo správného dávkování mycích prostředků - zde.

Samostatnou kapitolou na tomto poli je označování výrobků, která se týká ekologických aspektů výroby. První z těchto označení, kterým jsme se  věnovali, se týká označování výrobků energetickou spotřebou, druhé pak specificky pneumatik. Pokud vás otázky spojené s výběrem a ekologickým nákupem vybraného zboží či pneumatik zajímají, podívejte se na:

Upozorňujeme vás zde též na naše speciální stránky věnované obzvlášť důležitému aspektu ekologického nakupování, kterým je životnost výrobků, a také na naše teze, které osvětlují přístup SČS k udržitelné spotřebě a zelené transformaci - zde.

A v neposlední řadě vás upozorňujeme i na vzdělávací akci „Generation Awake“ - Zastavte plýtvání odpadem!

Tato kampaň se zaměřila na důsledky, které pro životní prostředí, hospodářskou a sociální situaci i pro jednotlivce má využívání zdrojů neudržitelným způsobem. Cílem kampaně je informovat spotřebitele o účincích jejich spotřebního chování na přírodní zdroje a seznámit je s výhodami, které jim přinese změna těchto návyků. Výsledkem jsou např. plně interaktivní internetové stránky ve všech 24 úředních jazycích EU, kde kreslené postavičky ukazují, jaký dopad má každodenní nakupování na životní prostředí - více informací zde.