Pyrotechnika

Protože pyrotechnika je velmi citlivým zbožím a její používání každoročně způsobuje těžká zranění i mládeže či dětí, odkazujeme zde na varovný video spot připravený partnery pod naší odbornou záštitou. Na tento spot se můžete podívat zde.

Dozorovým orgánem pro pyrotechnické výrobky je Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva - viz kontakty na dozorové orgány. Odpovědným ministerstvem pro pyrotechniku je Ministerstvo průmyslu a obchodu - viz kontakty zde.