Dvojí kvalita potravin

Od dubna 2021 vstoupila v platnost také novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která na našem trhu zakazuje tzv. dvojí kvalitu potravin.

Po dlouhých diskusích je přitom konkrétně zakázáno uvádět na trh potraviny, které jsou zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech Evropské unie, ale které mají nebo mají mít na trhu v České republice podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi anebo pokud takováto potravina není opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení či vlastnostech.

Za prodej potravin dvojí kvality přitom v tuzemských obchodech hrozí pokuta až 50 milionů Kč a dozorem nad uvedeným zákazem byla pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která v této souvislosti uveřejnila i základní principy kontroly dvojí kvality potravin - viz zde.

A pokud tedy máte podezření, že ve vašem okolí k prodeji potravin ve dvojí kvalitě a v rozporu s tímto zákazem dochází, můžete se (i v tomto případě) na SZPI neprodleně obrátit..

Na tomto místě bychom pak chtěli spotřebitele také upozornit, že jsme k tématu dvojí kvality potravin zaujali řadu stanovisek a uspořádali i odborné akce, které dvojí kvalitu výrobků veřejnosti v ČR přiblížili a k zavedení zákazu napomohly - viz zde. Je jen škoda, že to samé nelze zatím zkonstatovat i pro nepotravinářské výrobky.